หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ พศ. 631

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะแพทยศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: พศ. 631
  3. Instructors:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Nelson textbook of pediatrics / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WS100 .N45 2011 พร้อมให้บริการ
ตำราพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WS103 .ต646 2554 พร้อมให้บริการ
ปัญหาสารน้ำ อิเล็กโทรไลต์ และโรคไตในเด็ก / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WS320 .ป635 2560 ยืมออก 25/02/2019
ตำรากุมารเวชศาสตร์สำหรับเวชปฏิบัติ / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WS200 .ต648 ยืมออก 25/02/2019
แนวเวชปฏิบัติโรคทางเดินอาหารในเด็กที่พบบ่อย / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WI100 .น855 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
ตำราจิตเวชเด็กและวัยรุ่น / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WS350 .ต646 ล. 1 ยืมออก 21/02/2019
กุมารเวชศาสตร์ทันยุค / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WS100 .ก7636 2554 พร้อมให้บริการ
ภาวะวิกฤตในกุมารเวชศาสตร์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books MED WS 2014 622845 ยืมออก 25/02/2019
คู่มือโรคผิวหนังเด็ก / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WS260 .ค747 2560 พร้อมให้บริการ
วัคซีน / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QW805 .ว613 2554 พร้อมให้บริการ
วัคซีน / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QW805 .ว613 2558 พร้อมให้บริการ
Moss and Adams' heart disease in infants, children, and adolescents : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WS290 .M68 2008 V. 1 พร้อมให้บริการ WS290 .M68 2008 V. 1
Moss and Adams heart disease in infants, children, and adolescents : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books MED WS 2013 658638 พร้อมให้บริการ MED WS 2013 658638
Pediatric nephrology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WS320 .P434 2004 พร้อมให้บริการ
Avery's diseases of the newborn / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WS420 .S33 1998 พร้อมให้บริการ WS420 .S33 1998
Child neurology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WS340 .M46 2000 พร้อมให้บริการ WS340 .M46 2000
Nathan and Oski's hematology of infancy and childhood / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WS300 .H46 1998 V. 1 พร้อมให้บริการ WS300 .H46 1998
Pediatric cardiology for practitioners / Park, Myung Kun, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WS290 .P375 2002 พร้อมให้บริการ
Pediatric cardiology for practitioners / Park, Myung Kun, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WS290 .P375 1996 พร้อมให้บริการ
Moss and Adams' heart disease in infants, children, and adolescents : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WS290 .M68 2016 V. 1 พร้อมให้บริการ WS290 .M68 2016 V. 1

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305