หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของพศ. 631

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะแพทยศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: พศ. 631
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Nelson textbook of pediatrics / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WS100 .N45 2011 พร้อมให้บริการ มี E-book 21st ed./2020 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
ตำราพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก : สำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป / สำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WS103 .ต646 2554 พร้อมให้บริการ
ปัญหาสารน้ำ อิเล็กโทรไลต์ และโรคไตในเด็ก / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WS320 .ป635 2560 ยืมออก 16/06/2021
ตำรากุมารเวชศาสตร์สำหรับเวชปฏิบัติ / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WS200 .ต648 พร้อมให้บริการ
แนวเวชปฏิบัติโรคทางเดินอาหารในเด็กที่พบบ่อย / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WI100 .น855 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
ตำราจิตเวชเด็กและวัยรุ่น / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WS350 .ต646 ล. 1 ยืมออก 08/02/2021
กุมารเวชศาสตร์ทันยุค / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WS100 .ก7636 2554 พร้อมให้บริการ
ภาวะวิกฤตในกุมารเวชศาสตร์. Critical care in pediatrics. Critical care in pediatrics. 1 = 1 / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WS366 .ภ656 2557 ล. 1 พร้อมให้บริการ
คู่มือโรคผิวหนังเด็ก / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WS260 .ค747 2560 พร้อมให้บริการ
วัคซีน / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QW805 .ว613 2554 พร้อมให้บริการ
วัคซีน / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QW805 .ว613 2558 พร้อมให้บริการ
Moss and Adams' heart disease in infants, children, and adolescents : including the fetus and young adult. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WS290 .M68 2008 V. 1 พร้อมให้บริการ
Moss and Adams heart disease in infants, children, and adolescents : including the fetus and young adult. including the fetus and young adult. Volume I / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WS290 .M68 2013 V. 1 พร้อมให้บริการ
Pediatric nephrology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WS320 .P434 2004 พร้อมให้บริการ
Avery's diseases of the newborn / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WS420 .S33 1998 พร้อมให้บริการ มี E-book 10th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Child neurology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WS340 .M46 2000 พร้อมให้บริการ
Nathan and Oski's hematology of infancy and childhood / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WS300 .H46 1998 V. 1 พร้อมให้บริการ มี E-book 8th ed./2015 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Pediatric cardiology for practitioners / Park, Myung Kun, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WS290 .P375 2002 พร้อมให้บริการ มี E-book 7th ed./2021 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Pediatric cardiology for practitioners / Park, Myung Kun, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WS290 .P375 1996 พร้อมให้บริการ มี E-book 7th ed./2021 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Moss and Adams' heart disease in infants, children, and adolescents : including the fetus and young adult / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WS290 .M68 2016 V. 1 พร้อมให้บริการ
Walker's pediatric gastrointestinal disease / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WS310 .W355 2018 V. 1 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544