หนังสือสำรองของพศ. 314

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะแพทยศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: พศ. 314
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Wheater's functional histology : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS517 .B875 2006 ยืมออก 02/03/2019 QS517 .B875 2006
Wheater's functional histology : Young, Barbara. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS517 .B875 2000 C. 1 พร้อมให้บริการ QS517 .B875 2000
Wheater's functional histology : Burkitt, H. George. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS517 .B875 1993 พร้อมให้บริการ QS517 .B875 1993
Langman's medical embryology / Sadler, T. W. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books MED QS 2015 658616 พร้อมให้บริการ MED QS 2015 658616
Langman's medical embryology. Sadler, T. W. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS604 .L36 2010 พร้อมให้บริการ QS604 .L36 2010
Langman's medical embryology. Sadler, Thomas W. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS604 .L36 2006 พร้อมให้บริการ QS604 .L36 2006
Langman's medical embryology. Langman, Jan, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS604 .L36 2000 C. 1 พร้อมให้บริการ QS604 .L36 2000
Langman's medical embryology. Langman, Jan, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS604 .L36 1995 C.1 พร้อมให้บริการ QS604 .L36 1995
Langman's medical embryology. Langman, Jan, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS604 .L36 1990 C. 1 พร้อมให้บริการ QS604 .L36 1990
Marks' basic medical biochemistry : Lieberman, Michael, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QU4 .M346 2013 พร้อมให้บริการ MED QU 2013 628687
Marks' basic medical biochemistry : Lieberman, Michael, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QU4 .M346 2009 ยืมออก 31/08/2019 QU4 .M346 2009
Basic medical biochemistry : Marks, Dawn B. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QU4 .M346 C. 1 พร้อมให้บริการ QU4 .M346
Basic & clinical pharmacology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .B38 2012 พร้อมให้บริการ QV4 .B38 2012
Basic & clinical pharmacology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .B38 2009 ยืมออก 31/08/2019 QV4 .B38 2009
Basic & clinical pharmacology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .B38 2007 C. 1 พร้อมให้บริการ QV4 .B38 2007
Basic & clinical pharmacology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .B38 2004 C. 1 พร้อมให้บริการ QV4 .B38 2004
Basic & clinical pharmacology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .B38 2001 C. 1 พร้อมให้บริการ QV4 .B38 2001
Goodman & Gilman's the pharmacological basis of therapeutics / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .G66 2011 ยืมออก 31/08/2019 QV4 .G66 2011
Goodman & Gilman's the pharmacological basis of therapeutics / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .G66 2006 พร้อมให้บริการ QV4 .G66 2006
Goodman & Gilman's the pharmacological basis of therapeutics. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .G66 2001 พร้อมให้บริการ QV4 .G66 2001
Guyton and Hall textbook of medical physiology / Hall, John E. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT104 .G89 2011 ยืมออก 31/08/2019 QT104 .G89 2011
Textbook of medical physiology / Guyton, Arthur C., Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT104 .G89 2006 ยืมออก 31/08/2019 QT104 .G89 2006
Textbook of medical physiology / Guyton, Arthur C., Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT104 .G89 2000 C. 1 พร้อมให้บริการ QT104 .G89 2000
Physiology / Costanzo, Linda S., Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books MED QT 2015 658529 พร้อมให้บริการ MED QT 2015 658529
Physiology / Costanzo, Linda S., Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT18 .C667 2011 ยืมออก 31/08/2019 QT18 .C667 2011
Physiology / Costanzo, Linda S., Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT18 .C667 2010 ยืมออก 31/08/2019 QT18 .C667 2010
Physiology / Costanzo, Linda S., Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT18 .C667 2007 พร้อมให้บริการ QT18 .C667 2007
Physiology / Costanzo, Linda S., Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT4 .C678 2002 C. 1 พร้อมให้บริการ QT4 .C678 2002
Vander's human physiology : Widmaier, Eric P. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT104 .V36 2011 ยืมออก 31/08/2019 QT104 .V36 2011
Vander, Sherman, & Luciano's human physiology : Widmaier, Eric P. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT104 .V36 2004 C. 1 พร้อมให้บริการ QT104 .V36 2004
Human physiology : Vander, Arthur J., Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT104 .V36 2001 พร้อมให้บริการ QT104 .V36 2001
Berne & Levy physiology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT4 .P75 2010 ยืมออก 09/03/2019 QT4 .P75 2010
Harrison's principles of internal medicine / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB115 .H37 2008 V. 1 C. 1 พร้อมให้บริการ WB115 .H37 2008
Harrison's principles of internal medicine / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB115 .H37 2005 V. 1 พร้อมให้บริการ WB115 .H37 2005
Harrison's principles of internal medicine. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB115 .H37 2012 V. 1 พร้อมให้บริการ WB115 .H37 2012 V. 1
Harrison's principles of internal medicine. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB115 .H37 2012 V. 2 พร้อมให้บริการ WB115 .H37 2012 V. 2
Harrison's principles of internal medicine / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB115 .H37 2001 V. 1 พร้อมให้บริการ WB115 .H37 2001
The developing human : Moore, Keith L. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS604 .M66 2013 ยืมออก 31/08/2019 QS604 .M66 2013
The developing human : Moore, Keith L. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS604 .M66 2003 ยืมออก 31/08/2019 QS604 .M66 2003
The developing human : มัวร์, คีต แอล. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS604 .ม654 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ QS604 .ม654
Clinically oriented anatomy / Moore, Keith L. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS4 .M66 2010 พร้อมให้บริการ QS4 .M66 2010
Clinically oriented anatomy / Moore, Keith L. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS4 .M66 2006 พร้อมให้บริการ QS4 .M66 2006
Vander's human physiology : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT104 .V36 2019 พร้อมให้บริการ QT104 .V36 2019
Clinically oriented anatomy / Moore, Keith L. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS4 .M66 2018 พร้อมให้บริการ QS4 .M66 2018
Marks' basic medical biochemistry : Lieberman, Michael, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QU4 .M346 2018 พร้อมให้บริการ QU4 .M346 2018

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455