หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของพศ. 401

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะแพทยศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: พศ. 401
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
การซักประวัติและตรวจร่างกายเพื่อวินิจฉัยโรคอายุรศาสตร์ / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB200 .ก626 2554 ยืมออก 13/09/2020
Textbook of physical diagnosis : history and examination / Swartz, Mark H. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB200 .S937 2002 พร้อมให้บริการ มี E-book 8th ed./2021 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Mosby's guide to physical examination / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB205 .M67 2011 พร้อมให้บริการ
Bates' guide to physical examination and history taking / Bickley, Lynn S. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB205 .B38 2013 พร้อมให้บริการ
Bates' guide to physical examination and history taking / Bickley, Lynn S. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB205 .B38 2009 C. 1 พร้อมให้บริการ
Bates' guide to physical examination and history taking / Bickley, Lynn S. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB205 .B38 2007 ยืมออก 31/01/2020
Bates' guide to physical examination and history taking / Bickley, Lynn S. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB205 .B38 2003 พร้อมให้บริการ
Clinical examination : a problem based approach / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB102 .C556 2011 พร้อมให้บริการ
Essential clinical procedures / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB141 .E874 2007 พร้อมให้บริการ มี E-book 4th ed./2021 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Essentials of family medicine / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB110 .E867 2012 พร้อมให้บริการ
Essentials of family medicine / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB110 .E867 2008 พร้อมให้บริการ
Essentials of family medicine / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB110 .E867 2019 ยืมออก 16/02/2022
Bates' guide to physical examination and history taking / Bickley, Lynn S. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB205 .B38 2017 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544