หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ พศ. 521

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะแพทยศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: พศ. 521
  3. Instructors:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Schwartz's principles of surgery / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WO100 .P74 2010 ยืมออก 11/02/2019 WO100 .P74 2010
Schwartz's principles of surgery / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WO100 .P74 2005 พร้อมให้บริการ WO100 .P74 2005
Sabiston textbook of surgery : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WO100 .T49 2004 พร้อมให้บริการ WO100 .T49 2004
Sabiston textbook of surgery : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WO100 .T49 2001 C. 1 พร้อมให้บริการ WO100 .T49 2001
Sabiston textbook of surgery : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WO100 .T49 2008 ยืมออก 27/08/2018 WO100 .T49 2008
Campbell's urology : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WJ18.2 .C367 2002 พร้อมให้บริการ WJ18.2 .C367 2002
Ashcraft's pediatric surgery / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WO925 .P43 2010 พร้อมให้บริการ WO925 .P43 2010
Cummings otolaryngology head & neck surgery. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WV168 .O86 2010 V. 1 พร้อมให้บริการ WV168 .O86 2010 V. 1
Cummings otolaryngology head & neck surgery. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WV168 .O86 2010 V. 2 พร้อมให้บริการ WV168 .O86 2010 V. 2
Cummings otolaryngology head & neck surgery. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WV168 .O86 2010 V. 3 พร้อมให้บริการ WV168 .O86 2010 V. 3
Tintinalli's emergency medicine : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books MED WB 2011 628832 พร้อมให้บริการ MED WB 2011 628832
Emergency medicine : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB105 .E47 2004 พร้อมให้บริการ WB105 .E47 2004
Rosen's emergency medicine : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books MED WB 2014 628732 พร้อมให้บริการ MED WB 2014 628732
Rosen's emergency medicine : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books MED WB 2014 628739 พร้อมให้บริการ MED WB 2014 628739
Textbook of disorders and injuries of the musculoskeletal system : Salter, Robert Bruce. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WE140 .S258 1999 C. 2 พร้อมให้บริการ WE140 .S258 1999
Textbook of disorders and injuries of the musculoskeletal system : Salter, Robert Bruce. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WE140 .S258 1983 พร้อมให้บริการ WE140 .S258 1983
Radiology and imaging for medical students / Sutton, David, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WN100 .S888 1994 C.2 พร้อมให้บริการ WN100 .S888 1994
Textbook of gastrointestinal radiology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WI141 .T49 V.1 พร้อมให้บริการ WI141 .T49
Double contrast gastrointestinal radiology / Levine, Marc S. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WI141 .L38 2000 พร้อมให้บริการ WI141 .L38 2000
Fraser and Pare's diagnosis of diseases of the chest / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WF975 .D53 1999 V. 1 พร้อมให้บริการ WF975 .D53 1999
Diagnostic imaging. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WI900 .D534 พร้อมให้บริการ WI900 .D534
Rockwood and Wilkins' fractures in children / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books MED WE 2015 658498 พร้อมให้บริการ MED WE 2015 658498

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305