หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของพศ. 522

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะแพทยศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: พศ. 522
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Schwartz's principles of surgery / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WO100 .P74 2010 พร้อมให้บริการ 1. มี E-book 10th ed./2015 ที่ฐานข้อมูล AccessMedicine 2. มี E-book 11th ed./2019 ที่ฐานข้อมูล AccessSurgery
Schwartz's principles of surgery / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WO100 .P74 2005 พร้อมให้บริการ 1. มี E-book 10th ed./2015 ที่ฐานข้อมูล AccessMedicine 2. มี E-book 11th ed./2019 ที่ฐานข้อมูล AccessSurgery
Sabiston textbook of surgery : the biological basis of modern surgical practice / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WO100 .T49 2004 พร้อมให้บริการ มี E-book 20th ed./2017 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Sabiston textbook of surgery : the biological basis of modern surgical practice / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WO100 .T49 2001 C. 1 พร้อมให้บริการ มี E-book 20th ed./2017 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Sabiston textbook of surgery : the biological basis of modern surgical practice / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WO100 .T49 2008 พร้อมให้บริการ มี E-book 20th ed./2017 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Campbell's urology : study guide / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WJ18.2 .C367 2002 พร้อมให้บริการ
Ashcraft's pediatric surgery / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WO925 .P43 2010 พร้อมให้บริการ มี E-book 7th ed./2020 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Cummings otolaryngology head & neck surgery. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WV168 .O86 2010 V. 1 พร้อมให้บริการ มี E-book 7th ed./2021 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Cummings otolaryngology head & neck surgery. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WV168 .O86 2010 V. 2 พร้อมให้บริการ มี E-book 7th ed./2021 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Cummings otolaryngology head & neck surgery. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WV168 .O86 2010 V. 3 พร้อมให้บริการ มี E-book 7th ed./2021 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Tintinalli's emergency medicine : a comprehensive study guide / a comprehensive study guide / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB105 .E47 2011 พร้อมให้บริการ มี E-book 8th ed./2016 ที่ฐานข้อมูล AccessMedicine
Emergency medicine : a comprehensive study guide / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB105 .E47 2004 พร้อมให้บริการ มี E-book 8th ed./2016 ที่ฐานข้อมูล AccessMedicine
Rosen's emergency medicine : concepts and clinical practice. concepts and clinical practice. Volume 1 / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB105 .E483 2014 V. 1 พร้อมให้บริการ มี E-book 9th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Rosen's emergency medicine : concepts and clinical practice. concepts and clinical practice. Volume 2 / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB105 .E483 2014 V. 2 พร้อมให้บริการ มี E-book 9th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Textbook of disorders and injuries of the musculoskeletal system : an introduction to orthopaedics, fractures and joint injuries, rheumatology, metabolic bone disease and rehabilitation / Salter, Robert Bruce. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WE140 .S258 1999 C. 2 พร้อมให้บริการ
Radiology and imaging for medical students / Sutton, David, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WN100 .S888 1994 C.2 พร้อมให้บริการ
Textbook of gastrointestinal radiology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WI141 .T49 V.1 พร้อมให้บริการ มี E-book 4th ed./2015 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Double contrast gastrointestinal radiology / Levine, Marc S. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WI141 .L38 2000 พร้อมให้บริการ
Fraser and Pare's diagnosis of diseases of the chest / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WF975 .D53 1999 V. 1 พร้อมให้บริการ
Diagnostic imaging. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WI900 .D534 พร้อมให้บริการ
Rockwood and Wilkins' fractures in children / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WE175 .R632 2015 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544