หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ AN 333

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา. สาขาวิชามานุษยวิทยา
  3. รหัสรายวิชา: AN 333
  4. Section:
  5. Instructors:
    • ยุกติ มุกดาวิจิตร
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
พม่ากับการต่อต้านจักรวรรดินิยมอังกฤษ ค.ศ. 1885-1895 / นินิเมียนต์. Accompanying Material (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reserve Book Room
Reserve Books DS530 .น63 ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
พม่ากับการต่อต้านจักรวรรดินิยมอังกฤษ ค.ศ. 1885-1895 / นินิเมียนต์. Accompanying Material (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reserve Book Room
Reserve Books DS530 .น63 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
พม่ากับการต่อต้านจักรวรรดินิยมอังกฤษ ค.ศ. 1885-1895 / นินิเมียนต์. Accompanying Material (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reserve Book Room
Reserve Books DS530 .น63 ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
ชุมชนจินตกรรม : แอนเดอร์สัน, เบเนดิก อาร์. โอ' จี. Accompanying Material (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reserve Book Room
Reserve Books JC311 .อ83 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
ชุมชนจินตกรรม : แอนเดอร์สัน, เบเนดิก อาร์. โอ' จี. Accompanying Material (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reserve Book Room
Reference Books JC311 .อ83 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
อาเซียนร่วมสมัย : ยุกติ มุกดาวิจิตร. Accompanying Material (Permanent) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reserve Book Room
Reserve Books DOC 2013 620559 พร้อมให้บริการ
Early mainland Southeast Asia : Higham, Charles. Accompanying Material (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reserve Book Room
Reserve Books SOCY HN 2014 622490 พร้อมให้บริการ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคการค้า ค.ศ. 1450-1680 / รีด, แอนโทนี จอห์น สแตนโฮป, Accompanying Material (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reserve Book Room
Reserve Books DS526.4 .ร63 ล. 2 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
อาเซียนร่วมสมัย : ยุกติ มุกดาวิจิตร. Accompanying Material (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reserve Book Room
Reserve Books DOC 2013 620559 พร้อมให้บริการ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคการค้า ค.ศ. 1450-1680 / รีด, แอนโทนี จอห์น สแตนโฮป, Accompanying Material (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reserve Book Room
Reference Books DS526.4 .ร63 ล. 1 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
ชาตินิยมในแบบเรียนไทย / สุเนตร ชุตินธรานนท์, Accompanying Material (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reserve Book Room
Reserve Books DS575.5. อ73 ส73 พร้อมให้บริการ
เวียดนาม : เหงียน, คัก เวียน. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reserve Book Room
Reserve Books DS556.5 .ห72 2557 พร้อมให้บริการ
เวียดนาม : เหงียน, คัก เวียน. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reserve Book Room
Reserve Books DS556.5 .ห72 2557 พร้อมให้บริการ
เวียดนาม : เหงียน, คัก เวียน. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reserve Book Room
Reserve Books DS556.5 .ห72 2557 พร้อมให้บริการ
ชาตินิยมในแบบเรียนไทย / สุเนตร ชุตินธรานนท์, Accompanying Material (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reserve Book Room
Reserve Books DS575.5. อ73 ส73 พร้อมให้บริการ
ชาตินิยมในแบบเรียนไทย / สุเนตร ชุตินธรานนท์, Accompanying Material (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reserve Book Room
Reserve Books DS575.5. อ73 ส73 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305