หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของAN 333

 1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
 2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา. สาขาวิชามานุษยวิทยา
 3. รหัสรายวิชา: AN 333
 4. ส่วน:
 5. อาจารย์ผู้สอน:
  • ยุกติ มุกดาวิจิตร
  • บุญเลิศ วิเศษปรีชา
  • พจนก กาญจนจันทร
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
พม่ากับการต่อต้านจักรวรรดินิยมอังกฤษ ค.ศ. 1885-1895 / นินิเมียนต์. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS530 .น63 ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
พม่ากับการต่อต้านจักรวรรดินิยมอังกฤษ ค.ศ. 1885-1895 / นินิเมียนต์. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS530 .น63 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
พม่ากับการต่อต้านจักรวรรดินิยมอังกฤษ ค.ศ. 1885-1895 / นินิเมียนต์. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS530 .น63 ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
ฟิลิปปินส์ : จากสงครามโลกครั้งที่ 2 สู่พลังประชาชน / จากสงครามโลกครั้งที่ 2 สู่พลังประชาชน / สีดา สอนศรี. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books JQ1408 .ส64 ฉ.6 พร้อมให้บริการ
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฉบับเคมบริดจ์ / Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS525 .ป466 ล. 4 พร้อมให้บริการ
ชุมชนจินตกรรม : บทสะท้อนว่าด้วยกำเนิดและการแพร่ขยายของชาตินิยม / บทสะท้อนว่าด้วยกำเนิดและการแพร่ขยายของชาตินิยม / แอนเดอร์สัน, เบเนดิก อาร์. โอ' จี. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books JC311 .อ83 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
ชุมชนจินตกรรม : บทสะท้อนว่าด้วยกำเนิดและการแพร่ขยายของชาตินิยม / บทสะท้อนว่าด้วยกำเนิดและการแพร่ขยายของชาตินิยม / แอนเดอร์สัน, เบเนดิก อาร์. โอ' จี. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reference Books JC311 .อ83 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
อาเซียนร่วมสมัย : พรมแดนใหม่ในยุคไซเบอร์ = Contemporary ASEAN : new frontier in the cyber age / ยุกติ มุกดาวิจิตร. Document Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DOC 2013 620559 พร้อมให้บริการ
Early mainland Southeast Asia : from first humans to Angkor / Higham, Charles. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books SOCY HN 2014 622490 พร้อมให้บริการ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคการค้า ค.ศ. 1450-1680 / รีด, แอนโทนี, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
DS526.4 .ร63 ล. 2 ฉ. 9 ยืมออก 09/02/2022
อาเซียนร่วมสมัย : พรมแดนใหม่ในยุคไซเบอร์ = Contemporary ASEAN : new frontier in the cyber age / ยุกติ มุกดาวิจิตร. Document Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Documents DOC 2013 620559 พร้อมให้บริการ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคการค้า ค.ศ. 1450-1680 / รีด, แอนโทนี, Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS526.4 .ร63 ล. 1 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
ชาตินิยมในแบบเรียนไทย / สุเนตร ชุตินธรานนท์, Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS575.5. อ73 ส73 พร้อมให้บริการ
เวียดนาม : ประวัติศาสตร์ฉบับพิสดาร / ประวัติศาสตร์ฉบับพิสดาร / เหงียน, คัก เวียน. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS556.5 .ห72 2557 พร้อมให้บริการ
เวียดนาม : ประวัติศาสตร์ฉบับพิสดาร / ประวัติศาสตร์ฉบับพิสดาร / เหงียน, คัก เวียน. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS556.5 .ห72 2557 พร้อมให้บริการ
เวียดนาม : ประวัติศาสตร์ฉบับพิสดาร / ประวัติศาสตร์ฉบับพิสดาร / เหงียน, คัก เวียน. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS556.5 .ห72 2557 พร้อมให้บริการ
ชาตินิยมในแบบเรียนไทย / สุเนตร ชุตินธรานนท์, Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS575.5. อ73 ส73 พร้อมให้บริการ
ชาตินิยมในแบบเรียนไทย / สุเนตร ชุตินธรานนท์, Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS575.5. อ73 ส73 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544