หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของพศ. 591

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะแพทยศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: พศ. 591
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Harrison's principles of internal medicine / editors, Anthony S. Fauci ... [et al.]. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB115 .H37 2008 V. 1 C. 1 พร้อมให้บริการ มี E-book 20th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessPharmacy
Harrison's principles of internal medicine / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB115 .H37 2005 V. 1 พร้อมให้บริการ มี E-book 20th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessPharmacy
Harrison's principles of internal medicine. Vol. 1 / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB115 .H37 2012 V. 1 พร้อมให้บริการ มี E-book 20th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessPharmacy
Harrison's principles of internal medicine. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB115 .H37 2012 V. 2 พร้อมให้บริการ มี E-book 20th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessPharmacy
Harrison's principles of internal medicine / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB115 .H37 2001 V. 1 พร้อมให้บริการ มี E-book 20th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessPharmacy
Clinical physiology of acid-base and electrolyte disorders / Rose, Burton David. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WD220 .R67 1994 พร้อมให้บริการ
Fluid, electrolyte, and acid-base physiology : a problem-based approach / Halperin, Mitchell L. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WD220 .H347 1999 พร้อมให้บริการ มี E-book 5th ed./2017 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Brenner & Rector's the kidney / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WJ300 .K53 2000 V. 1 พร้อมให้บริการ มี E-book 11th ed./2020 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Comprehensive clinical nephrology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WJ300 .C636 2010 พร้อมให้บริการ มี E-book 6th ed./2019 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Primer on kidney diseases / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WJ 300 .P725 2009 พร้อมให้บริการ มี E-book 7th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
โรคไตทางอายุรศาสตร์ / ศุภชัย ฐิติอาชากุล. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WJ300 .ศ74 2542 ยืมออก 31/08/2022
Glomerular disease episode (I) / อดิศว์ ทัศณรงค์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WJ300 .อ267 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
ภาวะไตบาดเจ็บเฉียบพลัน = Acute kidney injury / Acute kidney injury / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WJ300 .ภ656 2557 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544