หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของพศ. 023

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะแพทยศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: พศ. 023
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Basic & clinical pharmacology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .B38 2012 พร้อมให้บริการ มี E-book 14th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessPharmacy
Basic & clinical pharmacology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .B38 2009 ยืมออก 31/08/2022 มี E-book 14th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessPharmacy
Basic & clinical pharmacology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .B38 2007 C. 1 พร้อมให้บริการ มี E-book 14th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessPharmacy
Basic & clinical pharmacology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .B38 2004 C. 1 พร้อมให้บริการ มี E-book 14th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessPharmacy
Basic & clinical pharmacology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .B38 2001 C. 1 พร้อมให้บริการ มี E-book 14th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessPharmacy
Goodman & Gilman's the pharmacological basis of therapeutics / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .G66 2011 พร้อมให้บริการ มี E-book 13th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessPharmacy
Goodman & Gilman's the pharmacological basis of therapeutics / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .G66 2006 พร้อมให้บริการ มี E-book 13th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessPharmacy
Goodman & Gilman's the pharmacological basis of therapeutics. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .G66 2001 พร้อมให้บริการ มี E-book 13th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessPharmacy
Berne & Levy physiology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT4 .P75 2010 พร้อมให้บริการ มี E-book 7th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
High-yield neuroanatomy / Fix, James D., Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WL18 .F584 พร้อมให้บริการ
Review of neuroscience / Pansky, Ben. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WL101 .P36 1988 พร้อมให้บริการ
Clinical neuroanatomy for medical students / Snell, Richard S. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WL101 .S62 1997 C. 1 พร้อมให้บริการ
Clinical neuroanatomy for medical students / Snell, Richard S. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WL101 .S62 2001 พร้อมให้บริการ
Neuroanatomy for medical students / Wilkinson, John Leonard. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WL101 .W52 1998 พร้อมให้บริการ
Correlative neuroanatomy / DeGroot, Jack. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WL101.01 .D44 2003 พร้อมให้บริการ
Medical neuroanatomy : a problem-oriented manual with annotated atlas / Willard, Frank H., Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WL18 .W55 พร้อมให้บริการ
Principles of neural science / edited by Eric R. Kandel, James H. Schwartz, Thomas M. Jessell. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WL102 .P75 2000 ยืมออก 31/08/2022
Principles of neural science / edited by Eric R. Kandel, James H. Schwartz, Thomas M. Jessell. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WL102 .P75 1991 พร้อมให้บริการ
Review of medical physiology / Ganong, William F. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT104 .G36 2010 ยืมออก 31/08/2022 มี E-book 26th ed./2019 ที่ฐานข้อมูล AccessMedicine
Best and Talyor's physiological basis of medical practice. Best, Charles Herbert, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT104 .B48 1991 Withdraw Processing
Textbook of pain / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WL704 .T49 1989 พร้อมให้บริการ มี E-book 6th ed./2013 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Fitness : a lifetime commitment / Miller, David Keith. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT255 .M55 1986 พร้อมให้บริการ
Physiology of fitness / Sharkey, Brian J. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT255 .S53 1990 พร้อมให้บริการ
Pathophysiology : principles of disease / Miller, Martha J. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ4 .M55 พร้อมให้บริการ
Epilepsies of childhood / O'Donohoe, Niall V. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WL385 .O366 1994 พร้อมให้บริการ
The Epilepsies / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WL100.01 .BU886 v. 5 พร้อมให้บริการ
Robbins basic pathology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ4 .R58 2007 C. 1 พร้อมให้บริการ มี E-book 10th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Rosai and Ackerman's surgical pathology. Rosai, Juan, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WO142 .A23 2011 V. 1 พร้อมให้บริการ มี E-book 11th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Rosai and Ackerman's surgical pathology. Rosai, Juan, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WO142 .A23 2011 V. 2 พร้อมให้บริการ มี E-book 11th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Rosai and Ackerman's surgical pathology / Rosai, Juan, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WO142 .A23 2004 V. 1 พร้อมให้บริการ มี E-book 11th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Colour atlas of histopathology / Curran, R. C. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ4 .C87 1985 C. 1 พร้อมให้บริการ
Colour atlas of histopathology / Curran, R. C. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ4 .C87 1990 พร้อมให้บริการ
Pathology illustrated / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ4 .G68 2011 พร้อมให้บริการ
Pathology illustrated / Reid, Robert Pearson, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ4 .G68 2005 พร้อมให้บริการ
Pathology illustrated / Macfarlane, Peter S. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ4 .G68 2000 พร้อมให้บริการ
Pathology illustrated / Govan, Alasdair D. T. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ4 .G68 1991 พร้อมให้บริการ
Principles of neural science / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WL102 .P75 2013 พร้อมให้บริการ
Pathology illustrated / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ4 .G68 2018 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544