หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ พศ. 023

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะแพทยศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: พศ. 023
  3. Instructors:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Basic & clinical pharmacology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .B38 2012 พร้อมให้บริการ QV4 .B38 2012
Basic & clinical pharmacology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .B38 2009 ยืมออก 31/08/2019 QV4 .B38 2009
Basic & clinical pharmacology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .B38 2007 C. 1 พร้อมให้บริการ QV4 .B38 2007
Basic & clinical pharmacology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .B38 2004 C. 1 พร้อมให้บริการ QV4 .B38 2004
Basic & clinical pharmacology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .B38 2001 C. 1 พร้อมให้บริการ QV4 .B38 2001
Goodman & Gilman's the pharmacological basis of therapeutics / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .G66 2011 ยืมออก 31/08/2019 QV4 .G66 2011
Goodman & Gilman's the pharmacological basis of therapeutics / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .G66 2006 พร้อมให้บริการ QV4 .G66 2006
Goodman & Gilman's the pharmacological basis of therapeutics. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .G66 2001 พร้อมให้บริการ QV4 .G66 2001
Berne & Levy physiology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT4 .P75 2010 ยืมออก 25/02/2019 QT4 .P75 2010
High-yield neuroanatomy / Fix, James D., Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WL18 .F584 พร้อมให้บริการ WL18 .F584
Review of neuroscience / Pansky, Ben. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WL101 .P36 1988 พร้อมให้บริการ WL101 .P36 1988
Clinical neuroanatomy for medical students / Snell, Richard S. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WL101 .S62 1997 C. 1 พร้อมให้บริการ WL101 .S62 1997
Clinical neuroanatomy for medical students / Snell, Richard S. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WL101 .S62 2001 พร้อมให้บริการ WL101 .S62 2001
Neuroanatomy for medical students / Wilkinson, John Leonard. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WL101 .W52 1998 พร้อมให้บริการ WL101 .W52 1998
Correlative neuroanatomy / DeGroot, Jack. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WL101.01 .D44 2003 ยืมออก 31/08/2019 WL101.01 .D44 2003
Medical neuroanatomy : Willard, Frank H., Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WL18 .W55 ยืมออก 20/02/2019 WL18 .W55
Principles of neural science / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WL102 .P75 2000 ยืมออก 31/08/2019 WL102 .P75 2000
Principles of neural science / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WL102 .P75 1991 พร้อมให้บริการ WL102 .P75 1991
Review of medical physiology / Ganong, William F. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT104 .G36 2010 ยืมออก 31/08/2019 QT104 .G36 2010
Textbook of physiology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT104 .T49 1989 V. 1 C. 2 พร้อมให้บริการ QT104 .T49 1989
Best and Talyor's physiological basis of medical practice. Best, Charles Herbert, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT104 .B48 1991 พร้อมให้บริการ QT104 .B48 1991
Textbook of pain / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WL704 .T49 1989 พร้อมให้บริการ WL704 .T49 1989
Fitness : Miller, David Keith. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT255 .M55 1986 พร้อมให้บริการ QT255 .M55 1986
Physiology of fitness / Sharkey, Brian J. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT255 .S53 1990 ยืมออก 31/08/2019 QT255 .S53 1990
Goodman and Gilman's the phamacological basis of therapentics. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .G66 1991 V. 1 พร้อมให้บริการ QV4 .G66 1991
Pathophysiology : Miller, Martha J. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ4 .M55 พร้อมให้บริการ QZ4 .M55
Epilepsies of childhood / O'Donohoe, Niall V. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WL385 .O366 1994 พร้อมให้บริการ WL385 .O366 1994
The Epilepsies / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WL100.01 .BU886 v. 5 พร้อมให้บริการ WL100.01 .BU886 v. 5
Sodeman's pathologic physiology : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ140 .S67 1985 พร้อมให้บริการ QZ140 .S67 1985
Anderson's pathology. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ4 .A53 1990 V. 1 พร้อมให้บริการ QZ4 .A53 1990
Anderson's pathology. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ4 .A53 1996 V.1 พร้อมให้บริการ QZ4 .A53 1996
Robbins basic pathology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ4 .R58 2007 C. 1 ยืมออก 18/02/2019 QZ4 .R58 2007
Rosai and Ackerman's surgical pathology. Rosai, Juan, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WO142 .A23 2011 V. 1 พร้อมให้บริการ WO142 .A23 2011 V. 1
Rosai and Ackerman's surgical pathology. Rosai, Juan, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WO142 .A23 2011 V. 2 พร้อมให้บริการ WO142 .A23 2011 V. 2
Rosai and Ackerman's surgical pathology / Rosai, Juan, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WO142 .A23 2004 V. 1 พร้อมให้บริการ WO142 .A23 2004
Colour atlas of histopathology / Curran, R. C. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ4 .C87 1985 C. 1 พร้อมให้บริการ QZ4 .C87 1985
Colour atlas of histopathology / Curran, R. C. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ4 .C87 1990 พร้อมให้บริการ QZ4 .C87 1990
Pathology illustrated / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ4 .G68 2011 พร้อมให้บริการ QZ4 .G68 2011
Pathology illustrated / Reid, Robert Pearson, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ4 .G68 2005 พร้อมให้บริการ QZ4 .G68 2005
Pathology illustrated / Macfarlane, Peter S. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ4 .G68 2000 พร้อมให้บริการ QZ4 .G68 2000
Pathology illustrated / Govan, Alasdair D. T. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ4 .G68 1995 พร้อมให้บริการ QZ4 .G68 1995
Pathology illustrated / Govan, Alasdair D. T. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ4 .G68 1991 พร้อมให้บริการ QZ4 .G68 1991
Principles of neural science / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WL102 .P75 2013 ยืมออก 01/03/2019 WL102 .P75 2013

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305