หนังสือสำรองของพย. 493

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพยาบาลศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: พย. 493
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต / เพียรดี เปี่ยมมงคล. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .พ8435 2553 พร้อมให้บริการ WY160 .พ8435 2553
การพยาบาลจิตเวช / วัชรินทร์ วุฒิรณฤทธิ์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .ว624 2550 พร้อมให้บริการ WY160 .ว624 2550
การพยาบาลจิตเวช = สุวนีย์ เกี่ยวกิ่งแก้ว. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books MED WY 2011 645487 พร้อมให้บริการ MED WY 2011 645487
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช / อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .อ434 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ WY160 .อ434
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช / อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .อ434 2554 พร้อมให้บริการ WY160 .อ434 2554
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต : อำไพพรรณ พุ่มศรีสวัสดิ์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .อ637 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ WY160 .อ637
Stress and coping in mental health nursing / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .S773 พร้อมให้บริการ WY160 .S773
Mental health nursing : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .M4685 2000 พร้อมให้บริการ WY160 .M4685 2000
Psychiatric mental health nursing / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .P792 2000 พร้อมให้บริการ WY160 .P792 2000
Psychiatric-mental health nursing / Videbeck, Sheila L. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books MED WY 2014 630099 พร้อมให้บริการ MED WY 2014 630099
Psychiatric-mental health nursing / Videbeck, Sheila L. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .V534 2017 พร้อมให้บริการ WY160 .V534 2017
Psychiatric-mental health nursing / Videbeck, Sheila L. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .V534 2011 พร้อมให้บริการ WY160 .V534 2011
Stuart & Sundeen's Principles and practice of psychiatric nursing / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .P75 1998 V. 1 พร้อมให้บริการ WY160 .P75 1998
Principles and practice of psychiatric nursing / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .P75 2005 พร้อมให้บริการ WY160 .P75 2005
Principles and practice of psychiatric nursing / Stuart, Gail Wiscarz, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books MED WY 2013 647407 ยืมออก 01/03/2019 MED WY 2013 647407
Essentials of psychiatric/mental health nursing / Townsend, Mary C., Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .T685 C. 1 พร้อมให้บริการ WY160 .T685
Essentials of psychiatric mental health nursing : Townsend, Mary C., Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .T685 2017 พร้อมให้บริการ WY160 .T685 2017
Varcarolis' foundations of psychiatric mental health nursing : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books MED WY 2014 647295 พร้อมให้บริการ MED WY 2014 647295
Mental health concepts / Waughfield, Claire G., Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .W384 2002 พร้อมให้บริการ WY160 .W384 2002
Psychology : Zimbardo, Philip G. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books BF121 .Z56 2012 พร้อมให้บริการ BF121 .Z56 2012
Psychology : Zimbardo, Philip G. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books BF121 .Z56 2009 ยืมออก 28/02/2019 BF121 .Z56 2009
Psychology : Zimbardo, Philip G., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books BF121 .Z56 2003 พร้อมให้บริการ BF121 .Z56 2003
Psychology : Zimbardo, Philip G. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books BF121 .Z56 2014 พร้อมให้บริการ BF121 .Z56 2014
Psychology : Zimbardo, Philip G. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books BF121 .Z56 2017 พร้อมให้บริการ BF121 .Z56 2017
กลุ่มจิตบำบัดสำหรับคนไข้ใน / ยาลอม, เออร์วิน ดี. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WM430 .ย64 2542 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ WM430 .ย64 2542
เทคโนโลยีการให้สุขภาพจิตศึกษาแก่ญาติผู้ป่วยจิตเภท / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WM203 .ท735 พร้อมให้บริการ WM203 .ท735
จิตเวชศาสตร์ รามาธิบดี / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WM100 .จ628 2558 พร้อมให้บริการ WM100 .จ628 2558
จิตเวชศาสตร์ รามาธิบดี = Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WM100 .จ628 2548 พร้อมให้บริการ WM100 .จ628 2548
จิตเวชศาสตร์ รามาธิบดี / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books MED WM 2012 636517 ยืมออก 01/03/2019 MED WM 2012 636517
การพยาบาลผู้ที่ได้รับยาทางจิตเวช / นิตยา ตากวิริยะนันทน์, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV77 .น634 2559 พร้อมให้บริการ QV77 .น634 2559
การพยาบาลผู้ที่ได้รับยาทางจิตเวช / นิตยา ตากวิริยะนันทน์, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books MED QV 2015 656847 ยืมออก 23/02/2019 MED QV 2015 656847
การพยาบาลผู้ที่ได้รับยาทางจิตเวช / นิตยา ตากวิริยะนันทน์, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books MED QV 2014 636545 พร้อมให้บริการ MED QV 2014 636545
Handbook of psychiatric drug therapy / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WM402 .A736 2010 พร้อมให้บริการ WM402 .A736 2010
Davis's drug guide for nurses / Deglin, Judith Hopfer, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV735 .D445 2007 พร้อมให้บริการ QV735 .D445 2007
Davis's drug guide for nurses / Vallerand, April Hazard. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV735 .D445 2019 พร้อมให้บริการ QV735 .D445 2019
Psychiatric nursing skills : Dexter, Graham. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .D498 1995 C. 1 พร้อมให้บริการ WY160 .D498 1995
Psychiatric nursing care plans / Fortinash, Katherine M. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .F678 2003 พร้อมให้บริการ WY160 .F678 2003
Contemporary psychiatric-mental nursing : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .C764 พร้อมให้บริการ WY160 .C764
Nursing diagnoses and process in psychiatric mental health nursing / McFarland, Gertrude Kay, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .M344 1997 พร้อมให้บริการ WY160 .M344 1997
Drugs, society & human behavior / Hart, Carl L. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV77 .R39 2018 พร้อมให้บริการ QV77 .R39 2018
Drugs, society, and human behavior / Ray, Oakley Stern. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV77 .R39 1999 พร้อมให้บริการ QV77 .R39 1999
Drugs, society, and human behavior/ Ksir, Charles. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV77 .R39 2006 พร้อมให้บริการ QV77 .R39 2006
Drugs, society, and human behavior / Hart, Carl L. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books QV77 .R39 2009 พร้อมให้บริการ QV77 .R39 2009
Drugs, society, and human behavior / Ray, Oakley Stern. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV77 .R39 2002 C. 2 พร้อมให้บริการ QV77 .R39 2002
Drugs, society, and human behavior / Ray, Oakley Stern. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV77 .R39 2004 พร้อมให้บริการ QV77 .R39 2004
Communication in nursing / Balzer-Riley, Julia W. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY87 .S66 2017 พร้อมให้บริการ WY87 .S66 2017
Nursing care of clients with substance abuse / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .N877 พร้อมให้บริการ WY160 .N877

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455