หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของพย. 493

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพยาบาลศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: พย. 493
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต / เพียรดี เปี่ยมมงคล. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .พ8435 2553 พร้อมให้บริการ
การพยาบาลจิตเวช / วัชรินทร์ วุฒิรณฤทธิ์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .ว624 2550 พร้อมให้บริการ
การพยาบาลจิตเวช = [Psychiatric nursing] / [Psychiatric nursing] / สุวนีย์ เกี่ยวกิ่งแก้ว. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books WY160 .ส753 2554 พร้อมให้บริการ
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช / อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .อ434 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช / อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .อ434 2554 พร้อมให้บริการ
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต : แนวการปฏิบัติตามพยาธิสภาพ / แนวการปฏิบัติตามพยาธิสภาพ / อำไพพรรณ พุ่มศรีสวัสดิ์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .อ637 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
Stress and coping in mental health nursing / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .S773 พร้อมให้บริการ
Mental health nursing : the nurse-patient journey / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .M4685 2000 พร้อมให้บริการ
Psychiatric mental health nursing / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .P792 2000 พร้อมให้บริการ
Psychiatric-mental health nursing / Videbeck, Sheila L. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .V534 2014 พร้อมให้บริการ
Psychiatric-mental health nursing / Videbeck, Sheila L. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .V534 2017 พร้อมให้บริการ
Psychiatric-mental health nursing / Videbeck, Sheila L. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .V534 2011 พร้อมให้บริการ
Stuart & Sundeen's Principles and practice of psychiatric nursing / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .P75 1998 V. 1 พร้อมให้บริการ ราคาเป็นชุด
Principles and practice of psychiatric nursing / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .P75 2005 พร้อมให้บริการ
Principles and practice of psychiatric nursing / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .P75 2013 พร้อมให้บริการ
Essentials of psychiatric/mental health nursing / Townsend, Mary C., Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .T685 C. 1 พร้อมให้บริการ
Essentials of psychiatric mental health nursing : concepts of care in evidence-based practice / concepts of care in evidence-based practice / Townsend, Mary C., Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .T685 2017 ยืมออก 31/08/2022
Varcarolis' foundations of psychiatric mental health nursing : a clinical approach. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .F685 2014 พร้อมให้บริการ
Mental health concepts / Waughfield, Claire G., Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .W384 2002 พร้อมให้บริการ
Psychology : core concepts / Zimbardo, Philip G. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books BF121 .Z56 2012 ยืมออก 03/02/2022
Psychology : core concepts / Zimbardo, Philip G. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books BF121 .Z56 2009 พร้อมให้บริการ
Psychology : core concepts / Zimbardo, Philip G., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books BF121 .Z56 2003 พร้อมให้บริการ
Psychology : core concepts / Zimbardo, Philip G. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books BF121 .Z56 2014 พร้อมให้บริการ
Psychology : core concepts / core concepts / Zimbardo, Philip G. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books BF121 .Z56 2017 พร้อมให้บริการ
กลุ่มจิตบำบัดสำหรับคนไข้ใน / ยาลอม, เออร์วิน ดี. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WM430 .ย64 2542 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
เทคโนโลยีการให้สุขภาพจิตศึกษาแก่ญาติผู้ป่วยจิตเภท / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WM203 .ท735 พร้อมให้บริการ
จิตเวชศาสตร์ รามาธิบดี / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WM100 .จ628 2558 ยืมออก 31/08/2022
จิตเวชศาสตร์ รามาธิบดี = [Ramathibodi essential psychiatry] / [Ramathibodi essential psychiatry] / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WM100 .จ628 2548 พร้อมให้บริการ
จิตเวชศาสตร์ รามาธิบดี / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WM100 .จ628 2555 พร้อมให้บริการ
การพยาบาลผู้ที่ได้รับยาทางจิตเวช / นิตยา ตากวิริยะนันท์, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV77 .น634 2559 พร้อมให้บริการ
การพยาบาลผู้ที่ได้รับยาทางจิตเวช / นิตยา ตากวิริยะนันท์, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV77 .น634 2558 พร้อมให้บริการ
การพยาบาลผู้ที่ได้รับยาทางจิตเวช / นิตยา ตากวิริยะนันท์, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV77 .น634 2557 ยืมออก 12/02/2022
Handbook of psychiatric drug therapy / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WM402 .A736 2010 พร้อมให้บริการ
Davis's drug guide for nurses / Deglin, Judith Hopfer, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV735 .D445 2007 พร้อมให้บริการ
Davis's drug guide for nurses / Vallerand, April Hazard. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV735 .D445 2019 พร้อมให้บริการ
Psychiatric nursing skills : a patient-centred approach / Dexter, Graham. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .D498 1995 C. 1 พร้อมให้บริการ ชุดละ
Psychiatric nursing care plans / Fortinash, Katherine M. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .F678 2003 พร้อมให้บริการ
Contemporary psychiatric-mental nursing : the brain-behavior connection / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .C764 พร้อมให้บริการ
Nursing diagnoses and process in psychiatric mental health nursing / McFarland, Gertrude Kay, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .M344 1997 พร้อมให้บริการ
Drugs, society & human behavior / Hart, Carl L. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV77 .R39 2018 พร้อมให้บริการ
Drugs, society, and human behavior / Ray, Oakley Stern. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV77 .R39 1999 พร้อมให้บริการ
Drugs, society, and human behavior/ Ksir, Charles. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV77 .R39 2006 พร้อมให้บริการ
Drugs, society, and human behavior / Hart, Carl L. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books QV77 .R39 2009 พร้อมให้บริการ
Drugs, society, and human behavior / Ray, Oakley Stern. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV77 .R39 2002 C. 2 พร้อมให้บริการ
Drugs, society, and human behavior / Ray, Oakley Stern. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV77 .R39 2004 พร้อมให้บริการ
Communication in nursing / Balzer-Riley, Julia W. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY87 .S66 2017 พร้อมให้บริการ
Nursing care of clients with substance abuse / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .N877 พร้อมให้บริการ
Varcarolis' foundations of psychiatric-mental health nursing : a clinical approach / a clinical approach / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .F685 2018 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544