หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของพย. 800

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพยาบาลศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: พย. 800
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
หลักการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์ / ธวัชชัย วรพงศธร. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WA20.5 .ธ56 2540 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
ระเบียบวิธีการวิจัยทางพยาบาลศาสตร์ = [The methodology in nursing research] / [The methodology in nursing research] / บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY20.5 .บ724 2553 พร้อมให้บริการ
ระเบียบวิธีการวิจัยทางพยาบาลศาสตร์ = [The methodology in nursing research] / [The methodology in nursing research] / บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY20.5 .บ724 2547 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
วิจัยทางการพยาบาล / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY20.5 .ว62 2531 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
การวิจัยทางพยาบาลศาสตร์ : แนวคิดสู่การประยุกต์ใช้ = Nursing research : concepts to application / รัตน์ศิริ ทาโต. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY20.5 .ร633 2561 พร้อมให้บริการ
การวิจัยทางพยาบาลศาสตร์ : แนวคิดสู่การประยุกต์ใช้ = Nursing research : concepts to application / รัตน์ศิริ ทาโต. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY20.5 .ร633 2552 พร้อมให้บริการ
การวิจัยทางพยาบาลศาสตร์ : แนวคิดสู่การประยุกต์ใช้ = Nursing research : concepts to application / แนวคิดสู่การประยุกต์ใช้ = Nursing research : concepts to application / รัตน์ศิริ ทาโต. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY20.5 .ร633 ยืมออก 31/08/2022
การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัย / ศิริชัย กาญจนวาสี. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HA29.5 .ศ55 2555 ยืมออก 24/02/2022
การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัย / ศิริชัย กาญจนวาสี. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HA29.5 .ศ55 2551 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
การวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาล = Qualitative research in nursing / Qualitative research in nursing / อารีย์วรรณ อ่วมตานี. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY20.5 .อ646 2559 ยืมออก 27/02/2022
การวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาล = Qualitative research in nursing / Qualitative research in nursing / อารีย์วรรณ อ่วมตานี. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY20.5 .อ646 2553 พร้อมให้บริการ
Research synthesis and meta-analysis : a step-by-step approach / a step-by-step approach / Cooper, Harris M. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books H62 .C587 2017 ยืมออก 31/08/2022
Research synthesis and meta-analysis : a step-by-step approach / a step-by-step approach / Cooper, Harris M. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books H62 .C587 2010 ยืมออก 31/08/2022
Munro's statistical methods for health care research / Plichta, Stacey Beth, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WA950 .P553 2013 พร้อมให้บริการ
Statistical methods for health care research / Munro, Barbara Hazard. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WA950 .M867 2005 พร้อมให้บริการ
Statistical methods for health care research / Munro, Barbara Hazard. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WA950 .M867 2001 พร้อมให้บริการ
Essentials of nursing research : appraising evidence for nursing practice / appraising evidence for nursing practice / Polit, Denise F. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .P65 2014 พร้อมให้บริการ
Essentials of nursing research : appraising evidence for nursing practice / Polit, Denise F. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .P65 2010 พร้อมให้บริการ
Nursing research : generating and assessing evidence for nursing practice / generating and assessing evidence for nursing practice / Polit, Denise F. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY20.5 .P653 2017 ยืมออก 31/08/2022
Nursing research : generating and assessing evidence for nursing practice / Polit, Denise F. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY20.5 .P653 2012 ยืมออก 16/02/2022
Essentials of nursing research : appraising evidence for nursing practice / appraising evidence for nursing practice / Polit, Denise F. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .P65 2018 ยืมออก 31/01/2022
Study guide for essentials of nursing research : appraising evidence for nursing practice / appraising evidence for nursing practice / Polit, Denise F. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY20.5 .P658 2018 พร้อมให้บริการ
การวิจัยทางพยาบาลศาสตร์ : แนวคิดสู่การประยุกต์ใช้ = Nursing research : concepts to application / แนวคิดสู่การประยุกต์ใช้ = Nursing research : concepts to application / รัตน์ศิริ ทาโต. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY20.5 .ร633 2561ก ยืมออก 31/08/2022
Essentials of nursing research : appraising evidence for nursing practice / appraising evidence for nursing practice / Polit, Denise F. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .P65 2022 ยืมออก 19/02/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544