หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของPP 211

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสหเวชศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: PP 211
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว = Kinesiology / กานดา ใจภักดี. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QP303 .ก63 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
Kinesiology : application to pathological motion / Soderberg, Gary L. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WE103 .S644 1997 พร้อมให้บริการ
Biomechanical basis of human movement / Hamill, Joseph, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WE103 .H365 2015 ยืมออก 05/02/2022
Biomechanical basis of human movement / Hamill, Joseph, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WE103 .H365 2009 พร้อมให้บริการ
Biomechanical basis of human movement / Hamill, Joseph. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WE103 .H365 พร้อมให้บริการ
Biomechanics : a qualitative approach for studying human movement / Kreighbaum, Ellen. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WE103 .K73 1985 พร้อมให้บริการ
Brunnstrom's clinical kinesiology. Houglum, Peggy A., Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WE103 .H685 2012 พร้อมให้บริการ
Brunnstrom's clinical kinesiology / Smith, Laura K., Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WE500 .S658 1996 พร้อมให้บริการ
Human movement : an introductory text / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WE103 .H865 1997 ยืมออก 31/01/2022
Biomechanical basis of human movement / Hamill, Joseph, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WE103 .H365 2022 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544