หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของPP 213

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสหเวชศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: PP 213
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
การนวดเพื่อการบำบัดเบื้องต้น = [Basic massage therapy] / พินัยลัค ตันติลีปิกร เอิร์ด, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB537 .พ634 2556 พร้อมให้บริการ
การฝึกการเคลื่อนย้ายและการเดินสำหรับผู้ป่วยทางระบบประสาท / พินัยลัค ตันติลีปิกร เอิร์ด, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WL346 .พ636 2554 พร้อมให้บริการ
การพันผ้ายืดสำหรับกายภาพบำบัด / ศศิภา บูรณพันธฤกษ์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WA292 .ศ564 2560 พร้อมให้บริการ
The complete illustrated guide to massage : a step-by-step approach to the healing art of touch / a step-by-step approach to the healing art of touch / Mitchell, Stewart. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB537 .M58 ยืมออก 31/08/2022
Tappan's handbook of healing massage techniques : classic, holistic, and emerging methods / Benjamin, Patricia J., Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB537 .T377 2005 พร้อมให้บริการ
Tappan's handbook of healing massage techniques : classic, holistic, and emerging methods / Tappan, Frances M., Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB537 .T377 1998 พร้อมให้บริการ
Physical rehabilitation : assessment and treatment / O'Sullivan, Susan B. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB460 .O884 1994 พร้อมให้บริการ
Physical rehabilitation / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB460 .O884 2007 พร้อมให้บริการ
Taping techniques : principles and practice / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WA292 .T375 2004 พร้อมให้บริการ
Taping techniques : principles and practice / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WA292 .T375 ยืมออก 31/01/2022
Athletic taping and bracing / Perrin, David H., Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT261 .P344 2005 พร้อมให้บริการ
Patient care skills / Minor, Mary Alice D., Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB460 .M566 1999 พร้อมให้บริการ
Principles and techniques of patient care / Pierson, Frank M. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB460 .P547 1999 พร้อมให้บริการ
Mosby's fundamentals of therapeutic massage / Fritz, Sandy, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB537 .F758 2013 พร้อมให้บริการ
Mosby's fundamentals of therapeutic massage / Fritz, Sandy. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB537 .F758 2004 พร้อมให้บริการ
Patient care skills / Minor, Mary Alice D., Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB460 .M566 2014 พร้อมให้บริการ
Athletic taping, bracing, and casting / Perrin, David H., Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT261 .P344 2019 พร้อมให้บริการ
Mosby's fundamentals of therapeutic massage / Fritz, Sandy, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB537 .F758 2017 พร้อมให้บริการ
Physical rehabilitation / O'Sullivan, Susan B. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB460 .O884 2019 ยืมออก 09/02/2022
Mosby's fundamentals of therapeutic massage / Fritz, Sandy, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB537 .F758 2021 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544