หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ พย. 692

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพยาบาลศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: พย. 692
  3. Instructors:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Basic & clinical pharmacology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .B38 2012 พร้อมให้บริการ QV4 .B38 2012
Guyton and Hall textbook of medical physiology / Hall, John E. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT104 .G89 2011 ยืมออก 31/08/2019 QT104 .G89 2011
Principles of clinical pharmacology / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QV38 .P684 2007 พร้อมให้บริการ QV38 .P684 2007
Clinical pharmacology / Bennett, P. N. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV38 .L38 2008 พร้อมให้บริการ QV38 .L38 2008
Clinical pharmacology / Bennett, P. N. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV38 .L38 2012 ยืมออก 31/08/2019 QV38 .L38 2012
Basic pharmacology for nurses / Clayton, Bruce D., Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .C539 2010 ยืมออก 31/08/2019 QV4 .C539 2010
Handbook of pathophysiology. Lazenby, Ramona Browder. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ39 .C832 2011 พร้อมให้บริการ QZ39 .C832 2011
Handbook of pathophysiology / Corwin, Elizabeth J. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ39 .C832 2008 พร้อมให้บริการ QZ39 .C832 2008
Handbook of pathophysiology / Corwin, Elizabeth J. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ39 .C832 2000 พร้อมให้บริการ QZ39 .C832 2000
An introduction to human disease : Crowley, Leonard V., Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB100 .C76 2007 พร้อมให้บริการ WB100 .C76 2007
Pharmacology : Fulcher, Eugenia M. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB18.2 .F853 2012 พร้อมให้บริการ WB18.2 .F853 2012
Pathophysiology of disease : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ140 .P388 2006 ยืมออก 26/02/2019 QZ140 .P388 2006
Pathophysiology of disease : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ140 .P388 2003 ยืมออก 21/02/2019 QZ140 .P388 2003
Pathophysiology for the health professions / Gould, Barbara E. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ140 .G685 2011 ยืมออก 21/02/2019 QZ140 .G685 2011
Basic pharmacology : Hernandez, Maria A. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QV4 .H476 พร้อมให้บริการ QV4 .H476
Focus on nursing pharmacology / Karch, Amy Morrison, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .K375 2011 พร้อมให้บริการ QV4 .K375 2011
Focus on nursing pharmacology / Karch, Amy Morrison, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .K375 พร้อมให้บริการ QV4 .K375
Lehne's pharmacology for nursing care / Burchum, Jacqueline Rosenjack. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .B873 2016 พร้อมให้บริการ QV4 .B873 2016
Pharmacology for nursing care / Lehne, Richard A., Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .L446 2010 พร้อมให้บริการ QV4 .L446 2010
Pharmacology and the nursing process / Lilley, Linda Lane. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .L555 2017 พร้อมให้บริการ QV4 .L555 2017
Pharmacology and the nursing process / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .L555 2011 พร้อมให้บริการ QV4 .L555 2011
Porth's pathophysiology : Grossman, Sheila, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ4 .P67 2014 ยืมออก 27/02/2019 MED QZ 2014 630207
Pathophysiology : Porth, Carol. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ4 .P67 2009 ยืมออก 25/02/2019 QZ4 .P67 2009
Essentials of pathophysiology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books MED QZ 2015 647099 ยืมออก 31/08/2019 MED QZ 2015 647099
Essentials of pathophysiology : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ4 .E874 2011 ยืมออก 31/08/2019 QZ4 .E874 2011
Essentials of pathophysiology : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ4 .E874 2007 ยืมออก 31/08/2019 QZ4 .E874 2007
Essentials of pathophysiology : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ4 .E874 ยืมออก 25/02/2019 QZ4 .E874
Medical pharmacology & therapeutics / Waller, Derek. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .W355 2018 ยืมออก 31/08/2019 QV4 .W355 2018
Medical pharmacology and therapeutics / Waller, Derek. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .W355 2014 พร้อมให้บริการ QV4 .W355 2014
Medical pharmacology and therapeutics / Waller, Derek. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .W355 2010 พร้อมให้บริการ QV4 .W355 2010
Medical pharmacology and therapeutics / Waller, Derek. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .W355 2005 พร้อมให้บริการ QV4 .W355 2005
Pharmacology / Brenner, George M. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .B745 2010 ยืมออก 31/08/2019 QV4 .B745 2010
Katzung & Trevor's pharmacology : Trevor, Anthony J. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV18 .K389 2010 ยืมออก 25/02/2019 QV18 .K389 2010
เภสัชวิทยา / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV5 .ภ756 2552 พร้อมให้บริการ QV5 .ภ756 2552
เภสัชวิทยา : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books MED QV 2016 664656 ยืมออก 26/02/2019 MED QV 2016 664656
เภสัชวิทยา : ณัฐวุธ สิบหมู่. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .ณ642 2555 พร้อมให้บริการ QV4 .ณ642 2555
เภสัชวิทยา : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV18 .ณ635 2559 พร้อมให้บริการ QV18 .ณ635 2559
Porth's pathophysiology : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ4 .P67 2019 พร้อมให้บริการ QZ4 .P67 2019
Focus on nursing pharmacology / Karch, Amy Morrison, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .K375 2017 พร้อมให้บริการ QV4 .K375 2017

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305