หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของพย. 692

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพยาบาลศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: พย. 692
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Basic & clinical pharmacology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .B38 2012 พร้อมให้บริการ มี E-book 14th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessPharmacy
Basic & clinical pharmacology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .B38 2009 ยืมออก 31/01/2022 มี E-book 14th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessPharmacy
Basic & clinical pharmacology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .B38 2007 C. 1 พร้อมให้บริการ มี E-book 14th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessPharmacy
Basic & clinical pharmacology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .B38 2004 C. 1 พร้อมให้บริการ มี E-book 14th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessPharmacy
Basic & clinical pharmacology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .B38 2001 C. 1 พร้อมให้บริการ มี E-book 14th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessPharmacy
Guyton and Hall textbook of medical physiology / Hall, John E. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT104 .G89 2011 ยืมออก 23/01/2022 มี E-book 13th ed./2016 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Textbook of medical physiology / Guyton, Arthur C., Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT104 .G89 2006 ยืมออก 31/01/2022 มี E-book 13th ed./2016 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Textbook of medical physiology / Guyton, Arthur C., Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT104 .G89 2000 C. 1 พร้อมให้บริการ มี E-book 13th ed./2016 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Clinical pharmacology / Bennett, P. N. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV38 .L38 2008 พร้อมให้บริการ มี E-book 12th ed./2019 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Clinical pharmacology / Bennett, P. N. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV38 .L38 2012 ยืมออก 31/08/2022 มี E-book 12th ed./2019 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Basic pharmacology for nurses / Clayton, Bruce D., Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .C539 2010 พร้อมให้บริการ
Handbook of pathophysiology. Lazenby, Ramona Browder. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ39 .C832 2011 พร้อมให้บริการ
Handbook of pathophysiology / Corwin, Elizabeth J. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ39 .C832 2008 พร้อมให้บริการ
Handbook of pathophysiology / Corwin, Elizabeth J. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ39 .C832 2000 พร้อมให้บริการ
An introduction to human disease : pathology and pathophysiology correlations / Crowley, Leonard V., Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB100 .C76 2007 พร้อมให้บริการ
Pharmacology : principles and applications / Fulcher, Eugenia M. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB18.2 .F853 2012 พร้อมให้บริการ
Pathophysiology of disease : an introduction to clinical medicine / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ140 .P388 2006 พร้อมให้บริการ มี E-book 8th ed./2019 ที่ฐานข้อมูล AccessMedicine
Pathophysiology of disease : an introduction to clinical medicine / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ140 .P388 2003 พร้อมให้บริการ มี E-book 8th ed./2019 ที่ฐานข้อมูล AccessMedicine
Pathophysiology for the health professions / Gould, Barbara E. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ140 .G685 2011 พร้อมให้บริการ
Basic pharmacology : understanding drug actions and reactions / Hernandez, Maria A. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QV4 .H476 ยืมออก 31/01/2022
Focus on nursing pharmacology / Karch, Amy Morrison, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .K375 2011 พร้อมให้บริการ
Focus on nursing pharmacology / Karch, Amy Morrison, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .K375 พร้อมให้บริการ
Lehne's pharmacology for nursing care / Burchum, Jacqueline Rosenjack. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .B873 2016 พร้อมให้บริการ
Pharmacology for nursing care / Lehne, Richard A., Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .L446 2010 พร้อมให้บริการ
Pharmacology and the nursing process / Lilley, Linda Lane. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .L555 2017 พร้อมให้บริการ
Pharmacology and the nursing process / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .L555 2011 พร้อมให้บริการ
Porth's pathophysiology : concepts of altered health states / Grossman, Sheila, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ4 .P67 2014 พร้อมให้บริการ
Pathophysiology : concepts of altered health states / Porth, Carol. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ4 .P67 2009 พร้อมให้บริการ
Essentials of pathophysiology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books MED QZ 2015 647099 ยืมออก 31/01/2022
Essentials of pathophysiology : concepts of altered health states / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ4 .E874 2011 ยืมออก 31/01/2022
Essentials of pathophysiology : concepts of altered health states / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ4 .E874 2007 ยืมออก 31/01/2022
Essentials of pathophysiology : concepts of altered health states / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ4 .E874 พร้อมให้บริการ
Medical pharmacology & therapeutics / Waller, Derek. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .W355 2018 พร้อมให้บริการ มี E-book 5th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Medical pharmacology and therapeutics / Waller, Derek. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .W355 2014 พร้อมให้บริการ มี E-book 5th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Medical pharmacology and therapeutics / Waller, Derek. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .W355 2010 พร้อมให้บริการ มี E-book 5th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Medical pharmacology and therapeutics / Waller, Derek. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .W355 2005 พร้อมให้บริการ มี E-book 5th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Pharmacology / Brenner, George M. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .B745 2010 พร้อมให้บริการ มี E-book 5th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Katzung & Trevor's pharmacology : examination & board review / Trevor, Anthony J. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV18 .K389 2010 Lost มี E-book 13th ed./2021 ที่ฐานข้อมูล AccessMedicine
เภสัชวิทยา / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV5 .ภ756 2552 พร้อมให้บริการ
เภสัชวิทยา : เนื้อหาสำคัญและแบบฝึกหัด = Pharmacology : principles and exercises / เนื้อหาสำคัญและแบบฝึกหัด = Pharmacology : principles and exercises / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV18 .ณ635 2559 พร้อมให้บริการ
เภสัชวิทยา : เนื้อหาสำคัญและแบบฝึกหัด = Pharmacology : principles and exercises / เนื้อหาสำคัญและแบบฝึกหัด = Pharmacology : principles and exercises / ณัฐวุธ สิบหมู่. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .ณ642 2555 พร้อมให้บริการ
เภสัชวิทยา : เนื้อหาสำคัญและแบบฝึกหัด = Pharmacology : principles and exercises / เนื้อหาสำคัญและแบบฝึกหัด = Pharmacology : principles and exercises / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV18 .ณ635 2559 พร้อมให้บริการ
Porth's pathophysiology : concepts of altered health states / concepts of altered health states / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ4 .P67 2019 พร้อมให้บริการ
Focus on nursing pharmacology / Karch, Amy Morrison, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .K375 2017 ยืมออก 13/02/2022
Gould's pathophysiology for the health professions / Hubert, Robert J. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ140 .G685 2018 พร้อมให้บริการ
Lehne's pharmacology for nursing care / Burchum, Jacqueline Rosenjack. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .B873 2019 พร้อมให้บริการ
Crowley's an introduction to human disease : pathology and pathophysiology correlations / pathology and pathophysiology correlations / Reisner, Emily G. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB100 .C76 2017 พร้อมให้บริการ
Basic pharmacology for nurses / Clayton, Bruce D., Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .C539 2017 พร้อมให้บริการ
Clayton's basic pharmacology for nurses / Willihnganz, Michelle J. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .C539 2020 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544