หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของพศ. 315

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะแพทยศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: พศ. 315
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Nelson textbook of pediatrics / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WS100 .N45 2011 พร้อมให้บริการ
Goodman & Gilman's the pharmacological basis of therapeutics / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .G66 2011 พร้อมให้บริการ มี E-book 13th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessPharmacy
Goodman & Gilman's the pharmacological basis of therapeutics / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .G66 2006 พร้อมให้บริการ มี E-book 13th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessPharmacy
Goodman & Gilman's the pharmacological basis of therapeutics. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .G66 2001 พร้อมให้บริการ มี E-book 13th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessPharmacy
Vander's human physiology : the mechanisms of body function / Widmaier, Eric P. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT104 .V36 2011 พร้อมให้บริการ
Harrison's principles of internal medicine / editors, Anthony S. Fauci ... [et al.]. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB115 .H37 2008 V. 1 C. 1 พร้อมให้บริการ มี E-book 20th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessPharmacy
Harrison's principles of internal medicine / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB115 .H37 2005 V. 1 พร้อมให้บริการ มี E-book 20th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessPharmacy
Harrison's principles of internal medicine. Vol. 1 / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB115 .H37 2012 V. 1 พร้อมให้บริการ มี E-book 20th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessPharmacy
Harrison's principles of internal medicine. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB115 .H37 2012 V. 2 พร้อมให้บริการ มี E-book 20th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessPharmacy
Harrison's principles of internal medicine / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB115 .H37 2001 V. 1 พร้อมให้บริการ มี E-book 20th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessPharmacy
Thompson & Thompson genetics in medicine. Nussbaum, Robert L., Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ50 .T47 2004 พร้อมให้บริการ มี E-book 8th ed./2016 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Nelson textbook of pediatrics / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WS100 .N45 2007 พร้อมให้บริการ มี E-book 21st ed./2020 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Nelson textbook of pediatrics. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WS100 .N45 2004 พร้อมให้บริการ มี E-book 21st ed./2020 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
ตำราอาชีวเวชศาสตร์เบื้องต้น / สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WA400 .ส745 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
Vander's human physiology : the mechanisms of body function / the mechanisms of body function / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT104 .V36 2019 พร้อมให้บริการ
Adolescence / Santrock, John W. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books HQ796 .S26 2007 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544