หนังสือสำรองของพศ. 315

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะแพทยศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: พศ. 315
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Nelson textbook of pediatrics / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WS100 .N45 2011 พร้อมให้บริการ WS100 .N45 2011
Goodman & Gilman's the pharmacological basis of therapeutics / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .G66 2011 ยืมออก 31/08/2019 QV4 .G66 2011
Goodman & Gilman's the pharmacological basis of therapeutics / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .G66 2006 พร้อมให้บริการ QV4 .G66 2006
Goodman & Gilman's the pharmacological basis of therapeutics. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .G66 2001 พร้อมให้บริการ QV4 .G66 2001
Vander's human physiology : Widmaier, Eric P. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT104 .V36 2011 ยืมออก 31/08/2019 QT104 .V36 2011
Harrison's principles of internal medicine / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB115 .H37 2008 V. 1 C. 1 พร้อมให้บริการ WB115 .H37 2008
Harrison's principles of internal medicine / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB115 .H37 2005 V. 1 พร้อมให้บริการ WB115 .H37 2005
Harrison's principles of internal medicine. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB115 .H37 2012 V. 1 พร้อมให้บริการ WB115 .H37 2012 V. 1
Harrison's principles of internal medicine. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB115 .H37 2012 V. 2 พร้อมให้บริการ WB115 .H37 2012 V. 2
Harrison's principles of internal medicine / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB115 .H37 2001 V. 1 พร้อมให้บริการ WB115 .H37 2001
Thompson & Thompson genetics in medicine. Nussbaum, Robert L., Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ50 .T47 2004 พร้อมให้บริการ QZ50 .T47 2004
Nelson textbook of pediatrics / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WS100 .N45 2007 พร้อมให้บริการ WS100 .N45 2007
Nelson textbook of pediatrics. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WS100 .N45 2004 พร้อมให้บริการ WS100 .N45 2004
ตำราอาชีวเวชศาสตร์เบื้องต้น / สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WA400 .ส745 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ WA400 .ส745
Vander's human physiology : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT104 .V36 2019 พร้อมให้บริการ QT104 .V36 2019

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455