หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของพย. 324

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพยาบาลศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: พย. 324
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต / เพียรดี เปี่ยมมงคล. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .พ8435 2553 พร้อมให้บริการ
การพยาบาลจิตเวช = [Psychiatric nursing] / [Psychiatric nursing] / สุวนีย์ เกี่ยวกิ่งแก้ว. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books WY160 .ส753 2554 พร้อมให้บริการ
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช / อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .อ434 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช / อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .อ434 2554 พร้อมให้บริการ
Principles and practice of psychiatric nursing / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .P75 2005 พร้อมให้บริการ
Principles and practice of psychiatric nursing / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .P75 2013 พร้อมให้บริการ
จิตเวชศาสตร์ รามาธิบดี / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WM100 .จ628 2558 ยืมออก 31/01/2022
จิตเวชศาสตร์ รามาธิบดี = [Ramathibodi essential psychiatry] / [Ramathibodi essential psychiatry] / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WM100 .จ628 2548 พร้อมให้บริการ
จิตเวชศาสตร์ รามาธิบดี / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WM100 .จ628 2555 พร้อมให้บริการ
Communication in nursing / Balzer-Riley, Julia W. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY87 .S66 2017 พร้อมให้บริการ
การจัดการความเครียดเพื่อสร้างเสริมสุขภาพจิต = Stress management for promoting mental health / Stress management for promoting mental health / มรรยาท รุจิวิชชญ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books WM172 .ม444 2556 Lost and Paid
การจัดการความเครียดเพื่อสร้างเสริมสุขภาพจิต = Stress management for promoting mental health / Stress management for promoting mental health / มรรยาท รุจิวิชชญ์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WM172 .ม444 พร้อมให้บริการ
ตำราจิตเวชศาสตร์ / สมภพ เรืองตระกูล, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WM100 .ค74 2545 พร้อมให้บริการ
ตำราจิตเวชศาสตร์ / สมภพ เรืองตระกูล, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WM100 .ค74 2542 พร้อมให้บริการ
การพยาบาลจิตเวช / สุวนีย์ เกี่ยวกิ่งแก้ว. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .ส753 2545 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
แนวคิดพื้นฐานทางการพยาบาลจิตเวช / สุวนีย์ เกี่ยวกิ่งแก้ว. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .ส753 2544 พร้อมให้บริการ
จิตเวชเด็ก / อลิสา วัชรสินธุ. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WS350 .อ46 ฉ. 5 ยืมออก 12/02/2022
Psychiatric nursing : contemporary practice / contemporary practice / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .P8952 2018 พร้อมให้บริการ
Psychiatric nursing : contemporary practice / contemporary practice / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .P8952 2015 พร้อมให้บริการ
Psychiatric nursing : contemporary practice / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .P8952 2008 พร้อมให้บริการ
Psychiatric mental health case studies and care plans / Jakopac, Kim A. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WM18.2 .J356 2009 ยืมออก 31/01/2022
Foundations of mental health care / Morrison-Valfre, Michelle Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .M677 2005 พร้อมให้บริการ
Lippincott's manual of psychiatric nursing care plans / Schultz, Judith M. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY49 .S385 2002 พร้อมให้บริการ
แนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎี และกระบวนการพยาบาล / จันทร์เพ็ญ สันตวาจา. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .จ633 พร้อมให้บริการ
ปฏิบัติการพยาบาลตามกรอบทฤษฎีการพยาบาล / ฟาริดา อิบราฮิม. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .ฟ6473 พร้อมให้บริการ
ทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพ (รู้เรา รู้เขา) / ศรีเรือน แก้วกังวาล. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books BF698 .ศ36 2554 พร้อมให้บริการ
ทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพ (รู้เรารู้เขา) / ศรีเรือน แก้วกังวาล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books BF698 .ศ36 2551 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
การให้คำปรึกษาทางสุขภาพ / อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WM55 .อ434 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
จิตบำบัดแนวความหมายในชีวิต = Logotherapy / Logotherapy / อรัญญา ตุ้ยคำภีร์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WM420 .อ452 2559 พร้อมให้บริการ
การบำบัดรักษาทางจิตสังคมสำหรับโรคซึมเศร้า = Psychosocial treatment for depressive disorder / Psychosocial treatment for depressive disorder / อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WM171.5 .อ434 2553 พร้อมให้บริการ
Lippincott's manual of psychiatric nursing care plans / Schultz, Judith M. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY49 .S385 2013 พร้อมให้บริการ
Foundations of mental health care / Morrison-Valfre, Michelle Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .M677 2017 ยืมออก 31/01/2022
ทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพ (รู้เรา รู้เขา) / ศรีเรือน แก้วกังวาล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books BF698 .ศ36 2561 ยืมออก 03/02/2022
แนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎี และกระบวนการพยาบาล / จันทร์เพ็ญ สันตวาจา. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .จ633 2556 พร้อมให้บริการ
Foundations of mental health care / Morrison-Valfre, Michelle Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .M677 2021 ยืมออก 31/01/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544