หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ AN 333

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  3. รหัสรายวิชา: AN 333
  4. Instructors:
    • บุญเลิศ วิเศษปรีชา
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
ฟิลิปปินส์ : สีดา สอนศรี. Accompanying Material (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reserve Book Room
Reserve Books JQ1408 .ส64 ฉ.5 พร้อมให้บริการ
ฟิลิปปินส์ : สีดา สอนศรี. Accompanying Material (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reserve Book Room
Reserve Books JQ1408 .ส64 ฉ.6 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305