หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของPP 100

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสหเวชศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: PP 100
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Clinically oriented anatomy / Moore, Keith L. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS4 .M66 2010 พร้อมให้บริการ
Clinically oriented anatomy / Moore, Keith L. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS4 .M66 2006 พร้อมให้บริการ
Shearer's manual of human dissection. Shearer, Edwin Morrill, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS130 .S53 1999 พร้อมให้บริการ
Memmler's the structure & function of the human body / Memmler, Ruth Lundeen. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS4 .M46 2000 พร้อมให้บริการ
Atlas of human anatomy / Netter, Frank H. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS17 .N48 2011 พร้อมให้บริการ มี E-book 7th ed./2019 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Atlas of human anatomy / Netter, Frank H. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS17 .N48 2011a พร้อมให้บริการ มี E-book 7th ed./2019 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Atlas of human anatomy / Netter, Frank H. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS17 .N48 2006 พร้อมให้บริการ มี E-book 7th ed./2019 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Atlas of human anatomy / Netter, Frank H. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS17 .N48 2003 พร้อมให้บริการ มี E-book 7th ed./2019 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Atlas of human anatomy / Nielsen, Mark T. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS17 .N557 2011 ยืมออก 31/08/2022
Grant's dissector / Tank, Patrick W., Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS130 .S28 2013 ยืมออก 31/08/2022
Grant's dissector. Tank, Patrick W., Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS130 .S28 2009 C. 1 พร้อมให้บริการ
Color atlas of anatomy : a photographic study of the human body / a photographic study of the human body / Rohen, Johannes W. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS17 .R64 2011 ยืมออก 10/02/2022
Color atlas of anatomy : a photographic study of the human body / Rohen, Johannes W. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS17 .R64 2006 พร้อมให้บริการ
Color atlas of anatomy : a photographic study of the human body / Rohen, Johannes Wilhelm. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS17 .R64 2002 พร้อมให้บริการ
Grant's atlas of anatomy / Agur, Anne M. R. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS17 .G73 2013 พร้อมให้บริการ
Grant's atlas of anatomy / Agur, A. M. R. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS17 .G73 2009 พร้อมให้บริการ
Grant's atlas of anatomy / Agur, Anne M. R. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS17 .G73 2005 พร้อมให้บริการ
Grant's dissector / Detton, Alan J. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS130 .S28 2017 ยืมออก 04/01/2022
Memmler's structure and function of the human body / Cohen, Barbara J. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS4 .M46 2016 พร้อมให้บริการ
Clinically oriented anatomy / Moore, Keith L. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS4 .M66 2018 ยืมออก 31/01/2022
Anatomy : a photographic atlas / a photographic atlas / Rohen, Johannes W. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS17 .R64 2016 พร้อมให้บริการ
Grant's atlas of anatomy / Agur, A. M. R. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS17 .G73 2017 พร้อมให้บริการ
Grant's atlas of anatomy / Agur, A. M. R. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS17 .G73 2021 ยืมออก 01/02/2022
Atlas of human anatomy / Netter, Frank H. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS17 .N48 2014 พร้อมให้บริการ มี E-book 7th ed./2019 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544