หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของPP 203

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสหเวชศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: PP 203
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Pathophysiology of disease : an introduction to clinical medicine / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ140 .P388 2006 พร้อมให้บริการ มี E-book 8th ed./2019 ที่ฐานข้อมูล AccessMedicine
Pathophysiology of disease : an introduction to clinical medicine / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ140 .P388 2003 พร้อมให้บริการ มี E-book 8th ed./2019 ที่ฐานข้อมูล AccessMedicine
Essentials of pathophysiology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books MED QZ 2015 647099 ยืมออก 31/01/2022
Essentials of pathophysiology : concepts of altered health states / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ4 .E874 2011 ยืมออก 31/01/2022
Essentials of pathophysiology : concepts of altered health states / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ4 .E874 2007 ยืมออก 31/01/2022
Essentials of pathophysiology : concepts of altered health states / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ4 .E874 พร้อมให้บริการ
Medical physiology : a cellular and molecular approach / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT104 .M435 2012 พร้อมให้บริการ มี E-book 3rd ed./2017 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Medical physiology : a cellular and molecular approach / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT104 .M435 2009 ยืมออก 31/01/2022 มี E-book 3rd ed./2017 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Medical physiology : a cellular and molecular approach / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT104 .M435 2005 พร้อมให้บริการ มี E-book 3rd ed./2017 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Medical physiology : a cellular and molecular approach / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT104 .M435 พร้อมให้บริการ มี E-book 3rd ed./2017 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Kumar & Clark's clinical medicine / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB100 .C54 2009 Lost มี E-book 9th ed./2017 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Kumar & Clark clinical medicine / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB100 .C54 2005 พร้อมให้บริการ มี E-book 9th ed./2017 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Respiratory physiology : a clinical approach / Schwartzstein, Richard M. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WF102 .S393 พร้อมให้บริการ
Clinical neurology / Marsden, C. David. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WL141 .M377 1998 พร้อมให้บริการ
Porth's pathophysiology : concepts of altered health states / concepts of altered health states / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ4 .P67 2019 พร้อมให้บริการ
Decision making in pediatric neurologic physical therapy / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WS340 .D435 พร้อมให้บริการ
Medical physiology : principles for clinical medicine / principles for clinical medicine / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT104 .M444 2013 พร้อมให้บริการ
Medical physiology : principles for clinical medicine / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT104 .M444 2009 พร้อมให้บริการ
Heart physiology : from cell to circulation / Opie, Lionel H. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WG202 .O65 2004 พร้อมให้บริการ
Respiratory physiology : the essentials / West, John Burnard, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WF102 .W47 2000 พร้อมให้บริการ
Clinical neurology / edited by John W. Scadding, Nicholas A. Losseff. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WL141 .M377 2012 พร้อมให้บริการ
Medical physiology : principles for clinical medicine / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT104 .M444 2018 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544