หนังสือสำรองของพศ. 100

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะแพทยศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: พศ. 100
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
เด็กน้อยโตเข้าหาแสง : มิลินทร์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HV800.ท92 ม646 2556 พร้อมให้บริการ HV800.ท92 ม646 2556
จริยธรรมในเวชปฏิบัติ / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books W50 .จ46 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ W50 .จ46
จรรยาแพทย์ / พระเสด็จสุเรนทราธิบดี, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books W50 .พ46 2550 พร้อมให้บริการ W50 .พ46 2550
การเป็นแพทย์ : สิวลี ศิริไล. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books W50 .ส654 2552 พร้อมให้บริการ W50 .ส654 2552

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455