หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของพศ. 100

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะแพทยศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: พศ. 100
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
เด็กน้อยโตเข้าหาแสง : ประสบการณ์ 'คบเด็ก (เป็น) สร้างบ้าน (ได้)' ของ 'ป้ามล' (ทิชา ณ นคร) / มิลินทร์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HV800.ท92 ม646 2556 พร้อมให้บริการ หนังสือมีรอยเปียกน้ำ 28/05/63
จริยธรรมในเวชปฏิบัติ / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books W50 .จ46 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
จรรยาแพทย์ / พระเสด็จสุเรนทราธิบดี, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books W50 .พ46 2550 พร้อมให้บริการ
การเป็นแพทย์ : จากฮิปโปกราตีสสู่ยุคโลกาภิวัตน์ / สิวลี ศิริไล. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books W50 .ส654 2552 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544