หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ พศ. 200

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะแพทยศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: พศ. 200
  3. Instructors:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
ว่าด้วยสุนทรียสนทนา / โบห์ม, เดวิด, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P95.455 .บ925 2554 ยืมออก 31/08/2019 P95.455 .บ925 2554
แห่งความเข้าใจชีวิตและการศึกษาที่แท้ / กฤษณมูรติ, จิททุ, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books ETHI BJ 2002 665386 ยืมออก 25/02/2019 ETHI BJ 2002 665386
แห่งความเข้าใจชีวิตและการศึกษาที่แท้ / กฤษณมูรติ, จิททุ, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books BJ1581.2 .ก415 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ BJ1581.2 .ก415
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย / ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books LAW KPT 2009 636645 พร้อมให้บริการ LAW KPT 2009 636645
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย / ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books LAW KPT 2006 644413 พร้อมให้บริการ LAW KPT 2006 644413
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย / ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books KPT68 .ป46 ฉ. 9 Withdraw Processing KPT68 .ป46
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books K155 .ค56 2559 พร้อมให้บริการ K155 .ค56 2559
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books K155 .ค56 2555 พร้อมให้บริการ K155 .ค56 2555
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books K155 .ค56 2551 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ K155 .ค56 2551
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books K155 .ค56 2548 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ K155 .ค56 2548
การใช้การตีความกฎหมาย / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books K295 .ง635 ล. 1 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ K295 .ง635
หลักกฎหมายอาญา / แสวง บุญเฉลิมวิภาส. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books KPT3800 .ส88 2551 ฉ. 18 พร้อมให้บริการ KPT3800 .ส88 2551
หลักกฎหมายอาญา / แสวง บุญเฉลิมวิภาส. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books KPT3800 .ส88 2546 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ KPT3800 .ส88 2546
กฎหมายและข้อควรระวังของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ พยาบาล / แสวง บุญเฉลิมวิภาส. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books KPT3018 .ส85 2560 ยืมออก 26/02/2019 KPT3018 .ส85 2560
กฎหมายและข้อควรระวังของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ พยาบาล / แสวง บุญเฉลิมวิภาส. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books LAW KPT 2015 647236 พร้อมให้บริการ LAW KPT 2015 647236
กฎหมายและข้อควรระวังของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ พยาบาล / แสวง บุญเฉลิมวิภาส. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books KPT3018 .ส85 2556 พร้อมให้บริการ KPT3018 .ส85 2556
กฎหมายการแพทย์ : วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books KPT3100 .ว627 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ KPT3100 .ว627
คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : กิตติศักดิ์ ปรกติ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books KPT511 .ก94 2548 ฉ. 1 Withdraw Processing KPT511 .ก94 2548
คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : กิตติศักดิ์ ปรกติ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books KPT511 .ก94 2550 Withdraw Processing KPT511 .ก94 2550
คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / จำปี โสตถิพันธุ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books KPT874 .จ63 2550 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ KPT874 .จ63 255
คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / จำปี โสตถิพันธุ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books KPT874 .จ63 2556 ยืมออก 26/02/2019 KPT874 .จ63 2556
คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / จำปี โสตถิพันธุ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books KPT874 .จ63 2560 ยืมออก 26/02/2019 KPT874 .จ63 2560
คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ : จำปี โสตถิพันธุ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books LAW KPT 2016 662313 ยืมออก 23/02/2019 LAW KPT 2016 662313

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305