หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ พศ. 212

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะแพทยศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: พศ. 212
  3. Instructors:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Wheater's functional histology : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS517 .B875 2006 ยืมออก 02/03/2019 QS517 .B875 2006
Wheater's functional histology : Young, Barbara. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS517 .B875 2000 C. 1 พร้อมให้บริการ QS517 .B875 2000
Wheater's functional histology : Burkitt, H. George. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS517 .B875 1993 พร้อมให้บริการ QS517 .B875 1993
Langman's medical embryology / Sadler, T. W. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books MED QS 2015 658616 พร้อมให้บริการ MED QS 2015 658616
Langman's medical embryology. Sadler, T. W. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS604 .L36 2010 พร้อมให้บริการ QS604 .L36 2010
Langman's medical embryology. Sadler, Thomas W. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS604 .L36 2006 พร้อมให้บริการ QS604 .L36 2006
Langman's medical embryology. Langman, Jan, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS604 .L36 2000 C. 1 พร้อมให้บริการ QS604 .L36 2000
Langman's medical embryology. Langman, Jan, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS604 .L36 1995 C.1 พร้อมให้บริการ QS604 .L36 1995
Langman's medical embryology. Langman, Jan, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS604 .L36 1990 C. 1 พร้อมให้บริการ QS604 .L36 1990
Marks' basic medical biochemistry : Lieberman, Michael, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QU4 .M346 2013 พร้อมให้บริการ MED QU 2013 628687
Marks' basic medical biochemistry : Lieberman, Michael, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QU4 .M346 2009 ยืมออก 31/08/2019 QU4 .M346 2009
Harrison's principles of internal medicine / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB115 .H37 2008 V. 1 C. 1 พร้อมให้บริการ WB115 .H37 2008
Harrison's principles of internal medicine / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB115 .H37 2005 V. 1 พร้อมให้บริการ WB115 .H37 2005
Harrison's principles of internal medicine. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB115 .H37 2012 V. 1 พร้อมให้บริการ WB115 .H37 2012 V. 1
Harrison's principles of internal medicine. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB115 .H37 2012 V. 2 พร้อมให้บริการ WB115 .H37 2012 V. 2
Harrison's principles of internal medicine / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB115 .H37 2001 V. 1 พร้อมให้บริการ WB115 .H37 2001
Clinically oriented anatomy / Moore, Keith L. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS4 .M66 2010 พร้อมให้บริการ QS4 .M66 2010
Clinically oriented anatomy / Moore, Keith L. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS4 .M66 2006 พร้อมให้บริการ QS4 .M66 2006
Review of medical physiology / Ganong, William F. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT104 .G36 2010 ยืมออก 31/08/2019 QT104 .G36 2010
Medical physiology : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT104 .M435 2012 ยืมออก 25/02/2019 QT104 .M435 2012
Medical physiology : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT104 .M435 2009 ยืมออก 31/08/2019 QT104 .M435 2009
Medical physiology : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT104 .M435 2005 พร้อมให้บริการ QT104 .M435 2005
Medical physiology : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT104 .M435 พร้อมให้บริการ QT104 .M435
Essential clinical anatomy / Moore, Keith L. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books MED QS 2015 636979 ยืมออก 31/08/2019 MED QS 2015 636979
Essential clinical anatomy / Moore, Keith L. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS39 .M667 2011 ยืมออก 31/08/2019 QS39 .M667 2011
Essential clinical anatomy / Moore, Keith L. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS39 .M667 2007 พร้อมให้บริการ QS39 .M667 2007
Essential clinical anatomy / Moore, Keith L. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS39 .M667 2002 พร้อมให้บริการ QS39 .M667 2002
Essential clinical anatomy / Moore, Keith L. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS39 .M667 C.1 พร้อมให้บริการ QS39 .M667
Color atlas and text of histology / Gartner, Leslie P., Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS517 .G37 2018 พร้อมให้บริการ QS517 .G37 2018
Clinically oriented anatomy / Moore, Keith L. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS4 .M66 2018 พร้อมให้บริการ QS4 .M66 2018

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305