หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของพศ. 212

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะแพทยศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: พศ. 212
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Wheater's functional histology : a text and colour atlas. a text and colour atlas. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS517 .B875 2006 พร้อมให้บริการ มี E-book 6th ed./2014 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Wheater's functional histology : a text and colour atlas. Young, Barbara. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS517 .B875 2000 C. 1 พร้อมให้บริการ มี E-book 6th ed./2014 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Wheater's functional histology : a text and colour atlas. Burkitt, H. George. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS517 .B875 1993 พร้อมให้บริการ มี E-book 6th ed./2014 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Langman's medical embryology / Sadler, T. W. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS604 .L36 2015 พร้อมให้บริการ
Langman's medical embryology. Sadler, T. W. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS604 .L36 2010 พร้อมให้บริการ
Langman's medical embryology. Sadler, Thomas W. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS604 .L36 2006 พร้อมให้บริการ
Langman's medical embryology. Langman, Jan, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS604 .L36 2000 C. 1 พร้อมให้บริการ
Marks' basic medical biochemistry : a clinical approach / a clinical approach / Lieberman, Michael, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QU4 .M346 2013 ยืมออก 31/05/2022
Marks' basic medical biochemistry : a clinical approach / Lieberman, Michael, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QU4 .M346 2009 พร้อมให้บริการ
Basic & clinical pharmacology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .B38 2012 พร้อมให้บริการ มี E-book 14th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessPharmacy
Basic & clinical pharmacology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .B38 2009 ยืมออก 31/08/2022 มี E-book 14th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessPharmacy
Basic & clinical pharmacology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .B38 2007 C. 1 พร้อมให้บริการ มี E-book 14th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessPharmacy
Basic & clinical pharmacology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .B38 2004 C. 1 พร้อมให้บริการ มี E-book 14th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessPharmacy
Basic & clinical pharmacology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .B38 2001 C. 1 พร้อมให้บริการ มี E-book 14th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessPharmacy
Harrison's principles of internal medicine / editors, Anthony S. Fauci ... [et al.]. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB115 .H37 2008 V. 1 C. 1 พร้อมให้บริการ มี E-book 20th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessPharmacy
Harrison's principles of internal medicine / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB115 .H37 2005 V. 1 พร้อมให้บริการ มี E-book 20th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessPharmacy
Harrison's principles of internal medicine. Vol. 1 / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB115 .H37 2012 V. 1 พร้อมให้บริการ มี E-book 20th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessPharmacy
Harrison's principles of internal medicine. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB115 .H37 2012 V. 2 พร้อมให้บริการ มี E-book 20th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessPharmacy
Harrison's principles of internal medicine / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB115 .H37 2001 V. 1 พร้อมให้บริการ มี E-book 20th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessPharmacy
Clinically oriented anatomy / Moore, Keith L. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS4 .M66 2010 พร้อมให้บริการ
Clinically oriented anatomy / Moore, Keith L. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS4 .M66 2006 พร้อมให้บริการ
Review of medical physiology / Ganong, William F. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT104 .G36 2010 ยืมออก 31/08/2022 มี E-book 26th ed./2019 ที่ฐานข้อมูล AccessMedicine
Medical physiology : a cellular and molecular approach / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT104 .M435 2012 พร้อมให้บริการ มี E-book 3rd ed./2017 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Medical physiology : a cellular and molecular approach / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT104 .M435 2009 ยืมออก 31/08/2022 มี E-book 3rd ed./2017 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Medical physiology : a cellular and molecular approach / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT104 .M435 2005 พร้อมให้บริการ มี E-book 3rd ed./2017 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Medical physiology : a cellular and molecular approach / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT104 .M435 พร้อมให้บริการ มี E-book 3rd ed./2017 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Essential clinical anatomy / Moore, Keith L. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books MED QS 2015 636979 ยืมออก 31/08/2022
Essential clinical anatomy / Moore, Keith L. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS39 .M667 2011 ยืมออก 31/05/2022
Essential clinical anatomy / Moore, Keith L. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS39 .M667 2007 พร้อมให้บริการ
Essential clinical anatomy / Moore, Keith L. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS39 .M667 2002 พร้อมให้บริการ
Essential clinical anatomy / Moore, Keith L. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS39 .M667 C.1 พร้อมให้บริการ
Color atlas and text of histology / Gartner, Leslie P., Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS517 .G37 2018 พร้อมให้บริการ
Clinically oriented anatomy / Moore, Keith L. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS4 .M66 2018 ยืมออก 31/05/2022
Marks' basic medical biochemistry : a clinical approach / a clinical approach / Lieberman, Michael, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QU4 .M346 2018 ยืมออก 31/05/2022
Langman's medical embryology / Sadler, T. W. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS604 .L36 2019 ยืมออก 31/08/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544