หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของPP 200

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสหเวชศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: PP 200
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Pathophysiology of disease : an introduction to clinical medicine / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ140 .P388 2006 พร้อมให้บริการ มี E-book 8th ed./2019 ที่ฐานข้อมูล AccessMedicine
Pathophysiology of disease : an introduction to clinical medicine / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ140 .P388 2003 พร้อมให้บริการ มี E-book 8th ed./2019 ที่ฐานข้อมูล AccessMedicine
Essentials of pathophysiology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books MED QZ 2015 647099 ยืมออก 31/01/2022
Essentials of pathophysiology : concepts of altered health states / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ4 .E874 2011 ยืมออก 31/01/2022
Essentials of pathophysiology : concepts of altered health states / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ4 .E874 2007 ยืมออก 31/01/2022
Essentials of pathophysiology : concepts of altered health states / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ4 .E874 พร้อมให้บริการ
Medical physiology : a cellular and molecular approach / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT104 .M435 2012 พร้อมให้บริการ มี E-book 3rd ed./2017 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Medical physiology : a cellular and molecular approach / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT104 .M435 2009 ยืมออก 31/01/2022 มี E-book 3rd ed./2017 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Medical physiology : a cellular and molecular approach / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT104 .M435 2005 พร้อมให้บริการ มี E-book 3rd ed./2017 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Medical physiology : a cellular and molecular approach / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT104 .M435 พร้อมให้บริการ มี E-book 3rd ed./2017 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Kumar & Clark's clinical medicine / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB100 .C54 2009 Lost มี E-book 9th ed./2017 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Kumar & Clark clinical medicine / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB100 .C54 2005 พร้อมให้บริการ มี E-book 9th ed./2017 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Respiratory physiology : a clinical approach / Schwartzstein, Richard M. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WF102 .S393 พร้อมให้บริการ
Respiratory physiology : the essentials / West, John Burnard, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WF102 .W47 2000 พร้อมให้บริการ
Anatomy & physiology / Seeley, Rod R. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT104 .S43 2008 C. 2 พร้อมให้บริการ
Anatomy & physiology / Seeley, Rod R. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT104 .S43 2003 พร้อมให้บริการ
A laboratory guide to human physiology : concepts and clinical applications / Fox, Stuart Ira. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT104 .F691 2006 C. 1 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544