หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของPP 202

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสหเวชศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: PP 202
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Neuroscience : fundamentals for rehabilitation / fundamentals for rehabilitation / Lundy-Ekman, Laurie. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WL102 .L863 พร้อมให้บริการ
Basic clinical neuroscience / Young, Paul A., Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WL101 .Y686 2008 พร้อมให้บริการ
Neuroscience for rehabilitation / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WL102 .N485 1999 พร้อมให้บริการ
Manter and Gatz's essentials of clinical neuroanatomy and neurophysiology. Gilman, Sid. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WL100 .G546 1996 C.1 พร้อมให้บริการ
Motor control : translating research into clinical practice / translating research into clinical practice / Shumway-Cook, Anne, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WE103 .S586 2012 พร้อมให้บริการ
Motor control : translating research into clinical practice / Shumway-Cook, Anne, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WE103 .S586 2007 พร้อมให้บริการ
ประสาทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ / พัชรี คุณค้ำชู. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WL100 .พ624 2555 ยืมออก 31/01/2022
Motor control : translating research into clinical practice / Shumway-Cook, Anne, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WE103 .S586 2017 ยืมออก 31/01/2022
Basic clinical neuroscience / Young, Paul A., Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WL101 .Y686 2015 พร้อมให้บริการ
Neuroscience : fundamentals for rehabilitation / fundamentals for rehabilitation / Lundy-Ekman, Laurie. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WL102 .L863 2018 พร้อมให้บริการ
ระบบประสาทและการทำงาน = Functional neuroanatomy / Functional neuroanatomy / เฉง นิลบุหงา. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WL101 .ฉ72 2561 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544