หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ กภ. 220

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสหเวชศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: กภ. 220
  3. Instructors:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Therapeutic exercise : Brody, Lori Thein. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB541 .H355 2018 ยืมออก 31/08/2019 WB541 .H355 2018
Therapeutic exercise : Brody, Lori Thein. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB541 .H355 2011 ยืมออก 31/01/2019 WB541 .H355 2011
Therapeutic exercise : Hall, Carrie M. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB541 .H355 2005 ยืมออก 31/01/2019 WB541 .H355 2005
Therapeutic exercise : Hall, Carrie M. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB541 .H355 พร้อมให้บริการ WB541 .H355
Therapeutic exercise : Kisner, Carolyn. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books MED WB 2013 666861 พร้อมให้บริการ MED WB 2013 666861
Therapeutic exercise : Kisner, Carolyn. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB541 .K576 2007 พร้อมให้บริการ WB541 .K576 2007
Therapeutic exercise : Kisner, Carolyn, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB541 .K576 2002 ยืมออก 31/01/2019 WB541 .K576 2002
Therapeutic exercise : Kisner, Carolyn, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB541 .K576 1996 พร้อมให้บริการ WB541 .K576 1996
Therapeutic exercise : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB541 .T473 พร้อมให้บริการ WB541 .T473
ACSM's guidelines for exercise testing and prescription / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books MED WE 2014 635493 ยืมออก 31/01/2019 MED WE 2014 635493
ACSM's guidelines for exercise testing and prescription / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WE103 .A283 2006 ยืมออก 31/01/2019 WE103 .A283 2006
ACSM's guidelines for exercise testing and prescription / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WE103 .A283 1995 ยืมออก 30/01/2019 WE103 .A283 1995

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305