หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของPP 220

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสหเวชศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: PP 220
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Therapeutic exercise : moving toward function / Brody, Lori Thein. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB541 .H355 2018 ยืมออก 31/08/2022
Therapeutic exercise : moving toward function / Brody, Lori Thein. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB541 .H355 2011 ยืมออก 31/01/2022
Therapeutic exercise : moving toward function / moving toward function / Hall, Carrie M. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB541 .H355 2005 ยืมออก 31/08/2022
Therapeutic exercise : moving toward function / Hall, Carrie M. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB541 .H355 พร้อมให้บริการ
Therapeutic exercise : foundations and techniques / foundations and techniques / Kisner, Carolyn. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB541 .K576 2013 พร้อมให้บริการ
Therapeutic exercise : foundations and techniques / Kisner, Carolyn. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB541 .K576 2007 พร้อมให้บริการ
Therapeutic exercise : foundations and techniques / foundations and techniques / Kisner, Carolyn, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB541 .K576 2002 ยืมออก 31/01/2022
Therapeutic exercise : foundations and techniques / Kisner, Carolyn, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB541 .K576 1996 พร้อมให้บริการ
Therapeutic exercise : treatment planning for progression / treatment planning for progression / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB541 .T473 พร้อมให้บริการ
ACSM's guidelines for exercise testing and prescription / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WE103 .A283 2014 พร้อมให้บริการ
ACSM's guidelines for exercise testing and prescription / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WE103 .A283 2006 ยืมออก 31/08/2022
ACSM's guidelines for exercise testing and prescription / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WE103 .A283 1995 พร้อมให้บริการ
ACSM's guidelines for exercise testing and prescription / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WE103 .A283 2018 ยืมออก 31/08/2022
Therapeutic exercise : foundations and techniques / Kisner, Carolyn. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB541 .K576 2018 ยืมออก 31/08/2022
Therapeutic stretching / Johnson, Jane, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB541 .J646 2012 พร้อมให้บริการ
Facilitated stretching / McAtee, Robert E., Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB541 .M338 2014 ยืมออก 31/08/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544