หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ กภ. 341

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสหเวชศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: กภ. 341
  3. Instructors:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Physical rehabilitation / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB460 .O884 2007 พร้อมให้บริการ WB460 .O884 2007
Orthopedic physical assessment / Magee, David J. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WE168 .M34 2002 พร้อมให้บริการ WE168 .M34 2002
Orthopedic physical assessment / Magee, David J. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WE168 .M34 1992 พร้อมให้บริการ WE168 .M34 1992

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305