หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของPP 341

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสหเวชศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: PP 341
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Physical rehabilitation / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB460 .O884 2007 พร้อมให้บริการ
Orthopedic physical assessment / Magee, David J. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WE168 .M34 2002 พร้อมให้บริการ มี E-book 6th ed./2014 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Physical rehabilitation / O'Sullivan, Susan B. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB460 .O884 2019 ยืมออก 31/05/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544