หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ กภ. 241

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสหเวชศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: กภ. 241
  3. Instructors:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Physical rehabilitation : O'Sullivan, Susan B. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB460 .O884 1994 พร้อมให้บริการ WB460 .O884 1994
Physical rehabilitation / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB460 .O884 2007 พร้อมให้บริการ WB460 .O884 2007
Motor control : Shumway-Cook, Anne, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books MED WE 2012 635953 พร้อมให้บริการ MED WE 2012 635953
Motor control : Shumway-Cook, Anne, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WE103 .S586 2007 พร้อมให้บริการ WE103 .S586 2007
Neurological rehabilitation / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WL140 .N4786 2007 ยืมออก 31/01/2019 WL140 .N4786 2007
Neurological physiotherapy : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WL140 .N4784 2002 ยืมออก 31/01/2019 WL140 .N4784 2002
Motor control : Shumway-Cook, Anne, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WE103 .S586 2001 พร้อมให้บริการ WE103 .S586 2001
Clinical neurology / Marsden, C. David. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WL141 .M377 1998 พร้อมให้บริการ WL141 .M377 1998

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305