หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของPP 241

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสหเวชศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: PP 241
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Physical rehabilitation : assessment and treatment / O'Sullivan, Susan B. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB460 .O884 1994 พร้อมให้บริการ
Physical rehabilitation / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB460 .O884 2007 พร้อมให้บริการ
Motor control : translating research into clinical practice / translating research into clinical practice / Shumway-Cook, Anne, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WE103 .S586 2012 พร้อมให้บริการ
Motor control : translating research into clinical practice / Shumway-Cook, Anne, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WE103 .S586 2007 พร้อมให้บริการ
Neurological rehabilitation / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WL140 .N4786 2007 พร้อมให้บริการ มี E-book 6th ed./2013 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Neurological physiotherapy : a problem-solving approach / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WL140 .N4784 2002 พร้อมให้บริการ
Motor control : theory and practical applications / Shumway-Cook, Anne, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WE103 .S586 2001 พร้อมให้บริการ
Clinical neurology / Marsden, C. David. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WL141 .M377 1998 พร้อมให้บริการ
Motor control : translating research into clinical practice / Shumway-Cook, Anne, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WE103 .S586 2017 ยืมออก 31/08/2022
Physical rehabilitation / O'Sullivan, Susan B. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB460 .O884 2019 ยืมออก 09/02/2022
Clinical neurology / edited by John W. Scadding, Nicholas A. Losseff. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WL141 .M377 2012 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544