หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของพศ. 671

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะแพทยศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: พศ. 671
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Tintinalli's emergency medicine : a comprehensive study guide / a comprehensive study guide / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB105 .E47 2011 พร้อมให้บริการ มี E-book 8th ed./2016 ที่ฐานข้อมูล AccessMedicine
Emergency medicine : a comprehensive study guide / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB105 .E47 2004 พร้อมให้บริการ มี E-book 8th ed./2016 ที่ฐานข้อมูล AccessMedicine
Rosen's emergency medicine : concepts and clinical practice. concepts and clinical practice. Volume 1 / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB105 .E483 2014 V. 1 พร้อมให้บริการ มี E-book 9th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Rosen's emergency medicine : concepts and clinical practice. concepts and clinical practice. Volume 2 / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB105 .E483 2014 V. 2 พร้อมให้บริการ มี E-book 9th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Roberts and Hedges' clinical procedures in emergency medicine / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB105 .R634 2014 พร้อมให้บริการ มี E-book 7th ed./2019 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Goldfrank's toxicologic emergencies / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV600 .G65 2015 พร้อมให้บริการ มี E-book 11th ed./2019 ที่ฐานข้อมูล AccessPharmacy
Trauma / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WO700 .T738 2008 พร้อมให้บริการ
Trauma / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WO700 .T738 2004 พร้อมให้บริการ
Trauma / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WO700 .T738 2000 พร้อมให้บริการ
The Atlas of emergency medicine / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB17 .A845 2010 พร้อมให้บริการ มี E-book 5th ed./2021 ที่ฐานข้อมูล AccessMedicine
ATLS, Advanced trauma life support : student course manual / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WO700 .A857 2018 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544