หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ พศ. 671

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะแพทยศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: พศ. 671
  3. Instructors:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Tintinalli's emergency medicine : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books MED WB 2011 628832 พร้อมให้บริการ MED WB 2011 628832
Emergency medicine : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB105 .E47 2004 พร้อมให้บริการ WB105 .E47 2004
Rosen's emergency medicine : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books MED WB 2014 628732 พร้อมให้บริการ MED WB 2014 628732
Rosen's emergency medicine : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books MED WB 2014 628739 พร้อมให้บริการ MED WB 2014 628739
Roberts and Hedges' clinical procedures in emergency medicine / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books MED WB 2014 628744 พร้อมให้บริการ MED WB 2014 628744
Goldfrank's toxicologic emergencies / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books MED QV 2015 644769 พร้อมให้บริการ MED QV 2015 644769
Trauma / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WO700 .T738 2008 พร้อมให้บริการ WO700 .T738 2008
Trauma / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WO700 .T738 2004 พร้อมให้บริการ WO700 .T738 2004
Trauma / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WO700 .T738 2000 พร้อมให้บริการ WO700 .T738 2000
The Atlas of emergency medicine / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB17 .A845 2010 พร้อมให้บริการ WB17 .A845 2010

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305