หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของการเมืองการปกครองไทย

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: 321
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • ภูริ ฟูวงศ์เจริญ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
รัฐธรรมนูญกับการเมืองไทย / นรนิติ เศรษฐบุตร, Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books KPT2070 .น436 ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
รัฐธรรมนูญกับการเมืองไทย / นรนิติ เศรษฐบุตร, Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books KPT2070 .น436 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
เมืองไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง / แถมสุข นุ่มนนท์, Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS584 .ถ8 2544 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
รัฐประหาร พ.ศ. 2490 / สุชิน ตันติกุล. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS583 .ส65 2557 พร้อมให้บริการ
รัฐประหาร พ.ศ. 2490 / สุชิน ตันติกุล. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS583 .ส65 2557 พร้อมให้บริการ
แผนชิงชาติไทย / สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS583 .ส673 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ หนังสือมีรอยเปื้อนอยู่แล้ว 24/11/2563
แผนชิงชาติไทย / สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS583 .ส673 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
รัฐประหาร พ.ศ. 2490. สุชิน ตันติกุล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS583 .ส65 2515 ฉ.11 พร้อมให้บริการ
รัฐประหาร พ.ศ. 2490. สุชิน ตันติกุล. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS583 .ส65 2515 ฉ.13 พร้อมให้บริการ
ตำนานใหม่ของขบวนการเสรีไทย : เรื่องราวของการต่อสู้เพื่อเอกราช สันติภาพ และประชาธิปไตยอย่างแท้จริง / เรื่องราวของการต่อสู้เพื่อเอกราช สันติภาพ และประชาธิปไตยอย่างแท้จริง / สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ, Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
General Books DS583 .ส455 2555 พร้อมให้บริการ
ตำนานใหม่ของขบวนการเสรีไทย : เรื่องราวของการต่อสู้เพื่อเอกราช สันติภาพ และประชาธิปไตยอย่างแท้จริง / เรื่องราวของการต่อสู้เพื่อเอกราช สันติภาพ และประชาธิปไตยอย่างแท้จริง / สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ, Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
DS583 .ส455 2555 พร้อมให้บริการ
การต่างประเทศไทยในยุคสงครามเย็น / พวงทอง ภวัครพันธุ์. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS575 .พ52 2561 ยืมออก 01/06/2021
การต่างประเทศไทยในยุคสงครามเย็น / พวงทอง ภวัครพันธุ์. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS575 .พ52 2561 พร้อมให้บริการ
ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ : ตั้งแต่การทำสนธิสัญญาบาวริง ถึง "เหตุการณ์ 14 ตุลาคม" พ.ศ. 2516 / ตั้งแต่การทำสนธิสัญญาบาวริง ถึง "เหตุการณ์ 14 ตุลาคม" พ.ศ. 2516 / ปิยนาถ บุนนาค. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS580 .ป674 2550 พร้อมให้บริการ
ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ : ตั้งแต่การทำสนธิสัญญาบาวริง ถึง "เหตุการณ์ 14 ตุลาคม" พ.ศ. 2516 / ตั้งแต่การทำสนธิสัญญาบาวริง ถึง "เหตุการณ์ 14 ตุลาคม" พ.ศ. 2516 / ปิยนาถ บุนนาค. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS580 .ป674 2550 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544