หนังสือสำรองของการเมืองการปกครองไทย

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: 321
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • ภูริ ฟูวงศ์เจริญ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
รัฐธรรมนูญกับการเมืองไทย / นรนิติ เศรษฐบุตร, Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books KPT2070 .น436 ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
รัฐธรรมนูญกับการเมืองไทย / นรนิติ เศรษฐบุตร, Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books KPT2070 .น436 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
เมืองไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง / แถมสุข นุ่มนนท์, Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS584 .ถ8 2544 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
รัฐประหาร พ.ศ. 2490 / สุชิน ตันติกุล. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS583 .ส65 2557 พร้อมให้บริการ
รัฐประหาร พ.ศ. 2490 / สุชิน ตันติกุล. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS583 .ส65 2557 พร้อมให้บริการ
แผนชิงชาติไทย / สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS583 .ส673 ฉ. 6 ยืมออก 26/02/2019
แผนชิงชาติไทย / สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS583 .ส673 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
รัฐประหาร พ.ศ. 2490. สุชิน ตันติกุล. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS583 .ส65 2515 ฉ.11 พร้อมให้บริการ
รัฐประหาร พ.ศ. 2490. สุชิน ตันติกุล. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS583 .ส65 2515 ฉ.13 พร้อมให้บริการ
ตำนานใหม่ของขบวนการเสรีไทย : สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ, Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Shelving Cart
Reserve Books DS583 .ส455 2555 พร้อมให้บริการ
ตำนานใหม่ของขบวนการเสรีไทย : สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ, Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS583 .ส455 2555 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455