หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของพศ. 512

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะแพทยศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: พศ. 512
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Fitzpatrick's dermatology in general medicine. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WR100 .D47 2012 V. 1 พร้อมให้บริการ มี E-book 9th ed./2019 ที่ฐานข้อมูล AccessMedicine
Fitzpatrick's dermatology in general medicine. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WR100 .D47 2012 V. 2 พร้อมให้บริการ มี E-book 9th ed./2019 ที่ฐานข้อมูล AccessMedicine
Harrison's principles of internal medicine / editors, Anthony S. Fauci ... [et al.]. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB115 .H37 2008 V. 1 C. 1 พร้อมให้บริการ มี E-book 20th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessMedicine
Harrison's principles of internal medicine / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB115 .H37 2005 V. 1 พร้อมให้บริการ มี E-book 20th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessMedicine
Harrison's principles of internal medicine. Vol. 1 / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB115 .H37 2012 V. 1 พร้อมให้บริการ มี E-book 20th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessMedicine
Harrison's principles of internal medicine. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB115 .H37 2012 V. 2 พร้อมให้บริการ มี E-book 20th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessMedicine
Harrison's principles of internal medicine / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB115 .H37 2001 V. 1 พร้อมให้บริการ มี E-book 20th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessMedicine
การซักประวัติและตรวจร่างกายเพื่อวินิจฉัยโรคอายุรศาสตร์ / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB200 .ก626 2554 ยืมออก 13/09/2020
Clinical examination : a problem based approach / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB102 .C556 2011 พร้อมให้บริการ
โรคไตทางอายุรศาสตร์ / ศุภชัย ฐิติอาชากุล. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WJ300 .ศ74 2542 ยืมออก 31/01/2022
Goldfrank's toxicologic emergencies / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV600 .G65 2015 พร้อมให้บริการ มี E-book 11th ed./2019 ที่ฐานข้อมูล AccessPharmacy
Bethesda handbook of clinical hematology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WH39 .B474 2019 ยืมออก 31/08/2022
Wintrobe's clinical hematology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WH100 .W56 2019 พร้อมให้บริการ
Marriott's practical electrocardiography / Wagner, Galen S. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WG140 .M37 2014 พร้อมให้บริการ
ภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์ = [Emergency medicine] / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB105 .ภ6485 2554 พร้อมให้บริการ
Rapid interpretation of EKG's : -- a programmed course / Dubin, Dale, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WG140 .D82 1996 พร้อมให้บริการ
แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในประเทศไทย / Document Nongyao Chaiseri Library
Circulation Counter
Documents DOC .น8526 2548 พร้อมให้บริการ
แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคหืดในประเทศไทยสำหรับผู้ใหญ่ พ.ศ. 2560 / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WF553 .น853 2560 พร้อมให้บริการ
Chest medicine : essentials of pulmonary and critical care medicine / essentials of pulmonary and critical care medicine / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WF600 .C37385 2005 ยืมออก 31/01/2022
เวชบำบัดวิกฤต / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WX218 .ว7226 พร้อมให้บริการ
ปัญหาที่พบบ่อยทางโลหิตวิทยา = Common problem in hematology / Common problem in hematology / นงลักษณ์ คณิตทรัพย์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WH120 .น246 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
ปัญหาที่พบบ่อยทางโลหิตวิทยา = Common problem in hematology : ตำรา / นงลักษณ์ คณิตทรัพย์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WH120 .น246 2547 พร้อมให้บริการ
ตำราโรคข้อ / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WE304 .ต64 2548 ล. 1 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
Kelley's textbook of rheumatology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WE544 .T49 2009 V. 1 พร้อมให้บริการ มี E-book 11th ed./2021 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Kelley's textbook of rheumatology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WE544 .T49 2005 V. 1 พร้อมให้บริการ มี E-book 11th ed./2021 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Kelley's textbook of rheumatology. Vol. 1 / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WE544 .T49 2013 V. 1 พร้อมให้บริการ มี E-book 11th ed./2021 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Kelley's textbook of rheumatology. Vol. 2 / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WE544 .T49 2013 V. 2 พร้อมให้บริการ มี E-book 11th ed./2021 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Clinical dermatology / Mackie, Rona M. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WR140 .M32 1997 พร้อมให้บริการ
Principles of dermatology / Lookingbill, Donald P., Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WR140 .L66 2000 พร้อมให้บริการ มี E-book 6th ed./2019 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Dermatology : an illustrated colour text / Gawkrodger, David J. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WR17 .G39 2002 พร้อมให้บริการ มี E-book 6th ed./2017 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Dermatology secrets in color / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WR18.2 .D476 2001 พร้อมให้บริการ
Dermatology 2010 = ตำราโรคผิวหนังในเวชปฏิบัติปัจจุบัน / ตำราโรคผิวหนังในเวชปฏิบัติปัจจุบัน / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WR140 .ด754 2548 ฉ. 1 ยืมออก 24/02/2022
Braunwald's heart disease : a textbook of cardiovascular medicine / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WG200 .H42 2012 พร้อมให้บริการ มี E-book 11th ed./2019 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Braunwald's heart disease : a textbook of cardiovascular medicine / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WG200 .H42 2008 พร้อมให้บริการ มี E-book 11th ed./2019 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Oxford textbook of medicine / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB100 .O95 1996 V. 1 พร้อมให้บริการ ชุดละ
Wintrobe's clinical hematology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WH100 .W56 2014 พร้อมให้บริการ
Wintrobe's clinical hematology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WH100 .W56 2009 V. 1 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544