หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของทก.488

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  3. รหัสรายวิชา: ทก.488
  4. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเกษตร = [Product development in agro-industry] / [Product development in agro-industry] / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TS170 .ก643 2555 พร้อมให้บริการ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเกษตร = [Product development in agro-industry] / [Product development in agro-industry] / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TS170 .ก643 2555 ยืมออก 31/01/2022
การปฏิบัติภายหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้ / ดนัย บุณยเกียรติ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB324.85 .ด33 ฉ.1 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544