หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของทก.611

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  3. รหัสรายวิชา: ทก.611
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ภาณุมาศ ฤทธิไชย
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Physiology and molecular biology of stress tolerance in plants / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QK754 .P48 ยืมออก 31/08/2022
Plant responses to environmental stresses : from phytohormones to genome reorganization / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QK754 .P584 ยืมออก 31/08/2022
Introduction to plant physiology / Hopkins, William G. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QK711.2 .H67 2004 ยืมออก 31/01/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544