หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของEC 471

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะเศรษฐศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: EC 471
  4. ส่วน: 2
  5. อาจารย์ผู้สอน:
    • นงนุช สุนทรชวกานต์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
เศรษฐศาสตร์แรงงาน = Labor economics / Labor economics / นงนุช สุนทรชวกานต์. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HD4901 .น23 2559 พร้อมให้บริการ
เศรษฐศาสตร์แรงงาน = Labor economics / Labor economics / นงนุช สุนทรชวกานต์. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HD4901 .น23 2559 พร้อมให้บริการ
เศรษฐศาสตร์แรงงาน = Labor economics / Labor economics / นงนุช สุนทรชวกานต์. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Circulation Counter
Reserve Books HD4901 .น23 2559 ยืมออก 31/05/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544