หนังสือสำรองของEC 471

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะเศรษฐศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: EC 471
  4. ส่วน: 2
  5. อาจารย์ผู้สอน:
    • นงนุช สุนทรชวกานต์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
เศรษฐศาสตร์แรงงาน = นงนุช สุนทรชวกานต์. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HD4901 .น23 2559 พร้อมให้บริการ
เศรษฐศาสตร์แรงงาน = นงนุช สุนทรชวกานต์. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HD4901 .น23 2559 พร้อมให้บริการ
เศรษฐศาสตร์แรงงาน = นงนุช สุนทรชวกานต์. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library (Econ.)
Circulation Counter
Reserve Books HD4901 .น23 2559 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455