หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของพย. 211

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพยาบาลศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: พย. 211
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ตำราจิตเวชเด็กและวัยรุ่น / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WS350 .ต646 ล. 1 ยืมออก 08/02/2021
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ. 2 =[Adult and geriatic nursing care. 2] / พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY152 .พ654 2555 ล. 2 พร้อมให้บริการ
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ. 2 / พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY152 .พ654 2550 ล. 2 ยืมออก 16/02/2022
Health promotion in nursing practice / Murdaugh, Carolyn L. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .P563 2019 พร้อมให้บริการ
ตำราการพยาบาลเด็ก. เล่ม 1 / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY159 .ต646 2553 ล. 1 ยืมออก 31/08/2022
ตำราการพยาบาลเด็ก. เล่ม 2 / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY159 .ต646 2553 ล. 2 พร้อมให้บริการ
Wong's nursing care of infants and children / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY159 .W655 2015 พร้อมให้บริการ
Wong's nursing care of infants and children / Wong, Donna L., Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY159 .W655 2011 ยืมออก 31/01/2022
Wong's nursing care of infants and children / Wong, Donna L., Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY159 .W655 2003 พร้อมให้บริการ
การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมทุกช่วงวัย / สกุณา บุญนรากร. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books WA590 .ส272 2554 ยืมออก 31/01/2022
การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมทุกช่วงวัย / สกุณา บุญนรากร. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WA590 .ส272 2552 พร้อมให้บริการ
วัยหมดระดู / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WP580 .ว645 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
Wong's nursing care of infants and children / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY159 .W655 2019 ยืมออก 19/02/2022
Maternity & women's health care / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY157.3 .M385 2016 ยืมออก 31/01/2022
Maternity & women's health care / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY157.3 .M385 2012 พร้อมให้บริการ
Maternity & women's health care / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY157.3 .M385 2004 พร้อมให้บริการ
Maternity & women's health care / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY157.3 .M385 2000 พร้อมให้บริการ
วัยทอง / ชัญวลี ศรีสุโข, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WT120 .ช623 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
การดูแลตนเองในวัยทอง = Selfcare in the elderly / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WT120 .ก643 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
ปัญหาสุขภาพสตรีและบุรุษวัยทอง / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WT120 .ป627 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
การพยาบาลเด็ก / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY159 .ก633 ล. 1 พร้อมให้บริการ
การส่งเสริมสุขภาพผู้หญิงวัยทอง / พวงผกา คงวัฒนานนท์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WA590 .พ523 2561 พร้อมให้บริการ
กลยุทธ์การดูแลและสร้างเสริมสุขภาพ "วัยรุ่น" / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WS460 .ก446 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
การพยาบาลเพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย / ลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WA540.JT3 ล365 พร้อมให้บริการ
การพยาบาลผู้สูงอายุ : ปัญหาระบบประสาทและอื่น ๆ / ปัญหาระบบประสาทและอื่น ๆ / ลิวรรณ อุนนาภิรักษ์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY152 .ล654 2553 พร้อมให้บริการ
การพยาบาลผู้สูงอายุ : ปัญหาระบบประสาทและอื่นๆ / ปัญหาระบบประสาทและอื่นๆ / ลิวรรณ อุนนาภิรักษ์. Book Nongyao Chaiseri Library
Shelving Cart
General Books WY152 .ล654 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกช่วงวัย. เล่ม 2, วัยรุ่น-วัยสูงอายุ / ศรีเรือน แก้วกังวาล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books BF713 .ศ4 2553 ล. 2 ยืมออก 03/02/2022
จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกช่วงวัย / ศรีเรือน แก้วกังวาล. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books BF713 .ศ4 2545 ล. 1 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกช่วงวัย / ศรีเรือน แก้วกังวาล. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books BF713 .ศ4 2549 ล. 1 ฉ. 8 ยืมออก 03/02/2022
The menopause and HRT / Abernethy, Kathy. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WP580 .A247 2002 พร้อมให้บริการ
Health promotion throughout the life span / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .H435 2006 ยืมออก 31/01/2022
Health promotion throughout the life span / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .H435 2014 พร้อมให้บริการ
Health promotion throughout the life span / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .H435 2018 ยืมออก 31/01/2022
The Menopause : comprehensive management / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WP580 .M357 2000 พร้อมให้บริการ
Self-care nursing : promotion of health / Hill, Lyda, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WA590 .H555 1990 พร้อมให้บริการ
Aging, the individual, and society / Hillier, Susan M. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HQ1061 .B3 1999 พร้อมให้บริการ
Psychiatry in the elderly / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WT150 .P78 พร้อมให้บริการ
The wisdom of menopause : creating physical and emotional health and healing during the change / Northrup, Christiane. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books WP580 .N678 พร้อมให้บริการ
Health promotion in nursing practice / Pender, Nola J., Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .P563 2002 พร้อมให้บริการ
Health promotion in nursing practice / Pender, Nola J., Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .P563 2006 พร้อมให้บริการ
Preventing childhood disorders, substance abuse, and delinquency / Ray DeV. Peters, Robert J. McMahon, editors. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books WS350.6 .P74 พร้อมให้บริการ
Health promotion and disease prevention in clinical practice / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WA110 .H434 พร้อมให้บริการ
Health promotion and disease prevention in clinical practice / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WA110 .H434 2008 พร้อมให้บริการ
Health promotion and health services : management for change / Johnson, Anne, Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books WA525 .J646 พร้อมให้บริการ โอนจากห้องสมุดสังเวียนฯ-เก็บชั้นรางเลื่อน-12มีค2564
Maternity & women's health care / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY157.3 .M385 2020 ยืมออก 31/01/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544