หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของUP434

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง
  3. รหัสรายวิชา: UP434
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • สุวดี ทองสุกปลั่ง หรรษาสุขสิน
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Economics and land use planning / Evans, Alan W. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD596 .E93 พร้อมให้บริการ
Real estate principles / Jacobus, Charles J., Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD1375 .H33 2014 ยืมออก 25/01/2022
Essentials of real estate economics / McKenzie, Dennis J., Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HD1375 .M34 2011 พร้อมให้บริการ
Urban planning and real estate development / Ratcliffe, John. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT165.5 .R38 2002 พร้อมให้บริการ
กฎหมายจัดสรรที่ดินและอาคารชุดที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ = Land allocation and condominium laws for real estate in Thailand / Land allocation and condominium laws for real estate in Thailand / วิเชษฎ์ สุวิสิทฐ์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books KPT683 .ว627 2554 ยืมออก 25/01/2022
Real estate real marketing : การตลาดอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่ / การตลาดอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่ / วิทวัส รุ่งเรืองผล. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD1375 .ว635 2554 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544