หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ TH162

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะศิลปศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: TH162
  3. Instructors:
    • เจียรนัย ศิริสวัสดิ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
ปฏิรูปการเรียนรู้ : ไพฑูรย์ สินลารัตน์. Document Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DOC 2015 665944 พร้อมให้บริการ
ปรัชญาการศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ / ไพฑูรย์ สินลารัตน์. Document Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DOC 2015 660151 พร้อมให้บริการ
ปรัชญาการศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ / ไพฑูรย์ สินลารัตน์. Document Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DOC 2015 660151 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305