หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของTH162

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะศิลปศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: TH162
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • เจียรนัย ศิริสวัสดิ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ปฏิรูปการเรียนรู้ : ปฏิรูปการศึกษากลับทางจากล่างขึ้นบน / ไพฑูรย์ สินลารัตน์. Document Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DOC 2015 665944 พร้อมให้บริการ
ปรัชญาการศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ / ไพฑูรย์ สินลารัตน์. Document Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DOC 2015 660151 พร้อมให้บริการ
ปรัชญาการศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ / ไพฑูรย์ สินลารัตน์. Document Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DOC 2015 660151 ยืมออก 31/08/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544