หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของพย. 241

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพยาบาลศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: พย. 241
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Community as partner : theory and practice in nursing / theory and practice in nursing / Anderson, Elizabeth T. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY106 .A534 2000 พร้อมให้บริการ
Community as partner : theory and practice in nursing / theory and practice in nursing / Anderson, Elizabeth T. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY106 .A534 2011 ยืมออก 31/01/2022
Community as partner : theory and practice in nursing / Anderson, Elizabeth T. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY106 .A534 2015 พร้อมให้บริการ
Essentials of epidemiology in public health / Aschengrau, Ann. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books WA950 .A83 พร้อมให้บริการ
Essentials of epidemiology in public health / Aschengrau, Ann. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WA950 .A83 2008 C. 2 พร้อมให้บริการ
Essentials of epidemiology in public health / Aschengrau, Ann. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WA950 .A83 2014 พร้อมให้บริการ
Essentials of epidemiology in public health / Aschengrau, Ann. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WA950 .A83 2020 ยืมออก 31/08/2022
Global health : an introduction to current and future trends / McCracken, Kevin, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books WA530.1 .M387 2012 พร้อมให้บริการ
Environmental epidemiology : principles and methods / Merrill, Ray M. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WA670 .M477 พร้อมให้บริการ
Global health. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books WA100 .G533 2011 V. 1 ยืมออก 31/01/2022
Global health. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books WA100 .G533 2011 V. 2 พร้อมให้บริการ
ระบาดวิทยาพื้นฐาน / สีลม แจ่มอุลิตรัตน์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WA105 .ส64 ยืมออก 28/01/2022
ระบาดวิทยาพื้นฐาน / สีลม แจ่มอุลิตรัตน์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WA105 .ส64 2554 ยืมออก 17/02/2022
กฎหมายสิ่งแวดล้อม / อำนาจ วงศ์บัณฑิต. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books KPT3127 .อ63 2557 พร้อมให้บริการ
Epidemiology / Gordis, Leon, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WA105 .G673 2000 พร้อมให้บริการ มี E-book 6th ed./2019 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Epidemiology / Gordis, Leon, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WA105 .G673 2009 พร้อมให้บริการ มี E-book 6th ed./2019 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Epidemiology / Gordis, Leon, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WA105 .G673 2014 พร้อมให้บริการ มี E-book 6th ed./2019 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Environmental and human health : risk management in developing countries / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WA671 .E585 2010 พร้อมให้บริการ
Epidemiology : an introduction / Rothman, Kenneth J. Reserve Book (Hourly) Nongyao Chaiseri Library
Circulation Counter
Reserve Books WA105 .R679 พร้อมให้บริการ
Epidemiology : an introduction / an introduction / Rothman, Kenneth J. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WA950 .R684 2012 พร้อมให้บริการ
Epidemiology : beyond the basics / Szklo, M. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WA950 .S955 2007 พร้อมให้บริการ
Epidemiology : beyond the basics / beyond the basics / Szklo, M. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WA950 .S955 2014 พร้อมให้บริการ
Community as partner : theory and practice in nursing / Anderson, Elizabeth T. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY106 .A534 2019 ยืมออก 31/08/2022
Global health : an introduction to current and future trends / McCracken, Kevin, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WA530.1 .M387 2017 พร้อมให้บริการ
Epidemiology : beyond the basics / Szklo, M. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WA950 .S955 2019 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544