หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของPP 347

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสหเวชศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: PP 347
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Physical therapy for children / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB460 .P4955 2012 พร้อมให้บริการ
Physical therapy for children / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB460 .P4955 2000 พร้อมให้บริการ
Pediatric physical therapy / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB460 .P435 2008 พร้อมให้บริการ
Pediatric physical therapy / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB460 .P435 1999 พร้อมให้บริการ
Clinical pediatric physical therapy : a guide for the physical therapy team / Ratliffe, Katherine T. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB460 .R385 พร้อมให้บริการ
Pediatric physical therapy / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB460 .P435 2015 พร้อมให้บริการ
Campbell's physical therapy for children / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB460 .P4955 2017 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544