หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของพย. 132

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพยาบาลศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: พย. 132
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต / เพียรดี เปี่ยมมงคล. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .พ8435 2553 พร้อมให้บริการ
การจัดการความเครียดเพื่อสร้างเสริมสุขภาพจิต = Stress management for promoting mental health / Stress management for promoting mental health / มรรยาท รุจิวิชชญ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books WM172 .ม444 2556 Lost and Paid
การจัดการความเครียดเพื่อสร้างเสริมสุขภาพจิต = Stress management for promoting mental health / Stress management for promoting mental health / มรรยาท รุจิวิชชญ์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WM172 .ม444 พร้อมให้บริการ
การตอบสนองของบุคคลต่อภาวะเครียด = Human response to stress / พจนา ปิยะปกรณ์ชัย, Document Nongyao Chaiseri Library
Circulation Counter
Documents 233/2554 พร้อมให้บริการ
ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ / พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books BF713 .พ4 2556 พร้อมให้บริการ
ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ / พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books BF713 .พ4 2553 ยืมออก 16/02/2022
พิชิตความเครียด แบบบูรณาการ / ยอดมนู เบ้าสุวรรณ. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books BF575.ค7 ย534 2556 พร้อมให้บริการ
เพราะโลกนี้-- ต้องมีเรา / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books HQ56 .พ746 2552 พร้อมให้บริการ
จิตวิทยาวัยรุ่น : ก้าวข้ามปัญหาและพัฒนาศักยภาพด้านบวก / วิทยากร เชียงกูล, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books BF724 .ว66 พร้อมให้บริการ
The adolescent : development, relationships, and culture / development, relationships, and culture / Rice, F. Philip. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HQ796 .R5 2002 ยืมออก 07/02/2022
The adolescent : development, relationships, and culture / Rice, F. Philip. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HQ796 .R5 2008 พร้อมให้บริการ
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต. เล่มที่ 1 / Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books WY160 .ก643 2556 ล. 1 ยืมออก 25/01/2022
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต. เล่มที่ 2 / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .ก643 2558 ล. 2 พร้อมให้บริการ
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต. เล่ม 1 / Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books WY160 .ก643 2557 ล. 1 พร้อมให้บริการ
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต. เล่มที่ 1 / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .ก643 2562 ล. 1 ยืมออก 18/01/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544