หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของพย. 213

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพยาบาลศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: พย. 213
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
การพยาบาลพื้นฐาน : แนวคิดและการปฏิบัติ / แนวคิดและการปฏิบัติ / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .ก68 2554 พร้อมให้บริการ
การพยาบาลพื้นฐาน / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .ก677 2558 พร้อมให้บริการ
การพยาบาลพื้นฐาน / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .ก677 2560 ยืมออก 31/08/2022
แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .น852 2553 ล. 2 พร้อมให้บริการ
แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .น852 ล. 1 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
Fundamental & advanced nursing skills / Altman, Gaylene. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .A455 2010 พร้อมให้บริการ
Fundamentals of nursing : human health and function / Craven, Ruth F. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books MED WY 2013 626864 ยืมออก 31/08/2022
Fundamentals of nursing : human health and function / Craven, Ruth F. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .C738 2003 พร้อมให้บริการ
Nursing interventions & clinical skills / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .E455 2012 ยืมออก 31/08/2022
Fundamentals of nursing : concepts, process, and practice / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .F863 2000 V. 1 พร้อมให้บริการ
Kozier & Erb's fundamentals of nursing : concepts, process and practice / Berman, Audrey. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .F863 2016 ยืมออก 31/08/2022
Foundations of nursing : caring for the whole person / White, Lois. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .W458 พร้อมให้บริการ
Taylor's clinical nursing skills : a nursing process approach / a nursing process approach / Lynn, Pamela Barbara, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .L966 2015 พร้อมให้บริการ
Taylor's clinical nursing skills : a nursing process approach / a nursing process approach / Lynn, Pamela Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .L966 2011 พร้อมให้บริการ
Fundamentals of nursing / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books MED WY 2013 626872 ยืมออก 31/08/2022
Fundamentals of nursing / Potter, Patricia Ann. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .P685 2005 พร้อมให้บริการ
Textbook of basic nursing / Rosdahl, Caroline Bunker. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY195 .R67 2012 พร้อมให้บริการ
Textbook of basic nursing / Rosdahl, Caroline Bunker. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY195 .R67 2003 พร้อมให้บริการ
Clinical nursing skills / Smith, Sandra Fucci. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .S658 2014 พร้อมให้บริการ
Clinical nursing skills : basic to advanced skills / Smith, Sandra Fucci. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .S658 2000 พร้อมให้บริการ
Basic nursing : foundations of skills & concepts / White, Lois. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .W457 C. 1 พร้อมให้บริการ
Physical examination and health assessment / Jarvis, Carolyn. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB205 .J37 2000 พร้อมให้บริการ
Taylor's clinical nursing skills : a nursing process approach / Lynn, Pamela Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .L966 2019 พร้อมให้บริการ
Clinical nursing skills : basic to advanced skills / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .S658 2017 พร้อมให้บริการ
Fundamentals of nursing / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .P685 2017 พร้อมให้บริการ
Nursing interventions & clinical skills / Perry, Anne Griffin. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .E455 2020 ยืมออก 31/08/2022
Physical examination & health assessment / Jarvis, Carolyn. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB205 .J37 2020 พร้อมให้บริการ
Fundamentals of nursing : human health and function / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .C738 2017 พร้อมให้บริการ
Fundamentals of nursing : the art and science of person-centered care / the art and science of person-centered care / Taylor, Carol Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100.1 .T395 2019 ยืมออก 31/08/2022
Textbook of basic nursing / Rosdahl, Caroline Bunker. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY195 .R67 2017 ยืมออก 31/08/2022
Kozier & Erb's fundamentals of nursing : concepts, process, and practice / concepts, process, and practice / Berman, Audrey. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .F863 2012 ยืมออก 31/08/2022
Kozier & Erb's fundamentals of nursing : concepts, process, and practice / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .F863 2008 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544