หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของBA 291 (Introduction to Business)

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะเศรษฐศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: BA 291
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • โศจิรา กรรณสูต
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Business in action / Bovee, Courtland Lowell. Reserve Book (7 Days) Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Circulation Counter
Reserve Books HF1008 .B68 2017 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544