หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของพศ. 422

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะแพทยศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: พศ. 422
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Schwartz's principles of surgery / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WO100 .P74 2010 พร้อมให้บริการ 1. มี E-book 10th ed./2015 ที่ฐานข้อมูล AccessMedicine 2. มี E-book 11th ed./2019 ที่ฐานข้อมูล AccessSurgery
Schwartz's principles of surgery / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WO100 .P74 2005 พร้อมให้บริการ 1. มี E-book 10th ed./2015 ที่ฐานข้อมูล AccessMedicine 2. มี E-book 11th ed./2019 ที่ฐานข้อมูล AccessSurgery
Sabiston textbook of surgery : the biological basis of modern surgical practice / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WO100 .T49 2004 พร้อมให้บริการ มี E-book 20th ed./2017 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Sabiston textbook of surgery : the biological basis of modern surgical practice / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WO100 .T49 2001 C. 1 พร้อมให้บริการ มี E-book 20th ed./2017 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Sabiston textbook of surgery : the biological basis of modern surgical practice / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WO100 .T49 2008 พร้อมให้บริการ มี E-book 20th ed./2017 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Tintinalli's emergency medicine : a comprehensive study guide / a comprehensive study guide / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB105 .E47 2011 พร้อมให้บริการ มี E-book 8th ed./2016 ที่ฐานข้อมูล AccessMedicine
Emergency medicine : a comprehensive study guide / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB105 .E47 2004 พร้อมให้บริการ มี E-book 8th ed./2016 ที่ฐานข้อมูล AccessMedicine
Rosen's emergency medicine : concepts and clinical practice. concepts and clinical practice. Volume 1 / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB105 .E483 2014 V. 1 พร้อมให้บริการ มี E-book 9th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Rosen's emergency medicine : concepts and clinical practice. concepts and clinical practice. Volume 2 / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB105 .E483 2014 V. 2 พร้อมให้บริการ มี E-book 9th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Textbook of disorders and injuries of the musculoskeletal system : an introduction to orthopaedics, fractures and joint injuries, rheumatology, metabolic bone disease and rehabilitation / Salter, Robert Bruce. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WE140 .S258 1999 C. 2 พร้อมให้บริการ
Goldfrank's toxicologic emergencies / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV600 .G65 2015 พร้อมให้บริการ มี E-book 11th ed./2019 ที่ฐานข้อมูล AccessPharmacy
วิสัญญีวิทยาพื้นฐาน / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WO275 .ว654 2552 พร้อมให้บริการ
วิสัญญีวิทยาพื้นฐาน / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WO275 .ว654 ฉ. 1 ยืมออก 31/01/2022
Davidson's radiology of the kidney and genitourinary tract / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WJ302 .D386 1999 พร้อมให้บริการ
Diagnostic ultrasound / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB289 .D53 1998 V. 1 พร้อมให้บริการ มี E-book 5th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Textbook of radiology and imaging / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WN100 .T49 1998 V. 1 พร้อมให้บริการ
รังสีวินิจฉัย = Diagnostic radiology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WN180 .ร625 พร้อมให้บริการ
Campbell's urology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WJ100 .C36 1997 V. 1 พร้อมให้บริการ
Smith's general urology. Smith, Donald Ridgeway, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WJ100 .S62 2000 พร้อมให้บริการ มี E-book 18th ed./2013 ที่ฐานข้อมูล AccessMedicine
ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WO700 .ศ647 ล. 1 พร้อมให้บริการ
Anesthesia / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WO200 .A54 1994 V.1 พร้อมให้บริการ มี E-book 9th ed./2020 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Rockwood and Green's fractures in adults. Volume 1 / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WE175 .R63 2015 V. 1 พร้อมให้บริการ
Rockwood and Green's fractures in adults. Volume 2 / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WE175 .R63 2015 V. 2 พร้อมให้บริการ
Squire's fundamentals of radiology / Novelline, Robert A. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WN180 .N935 2018 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544