หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของพศ. 211

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะแพทยศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: พศ. 211
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Wheater's functional histology : a text and colour atlas. a text and colour atlas. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS517 .B875 2006 พร้อมให้บริการ มี E-book 6th ed./2014 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Wheater's functional histology : a text and colour atlas. Young, Barbara. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS517 .B875 2000 C. 1 พร้อมให้บริการ มี E-book 6th ed./2014 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Wheater's functional histology : a text and colour atlas. Burkitt, H. George. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS517 .B875 1993 พร้อมให้บริการ มี E-book 6th ed./2014 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Langman's medical embryology / Sadler, T. W. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS604 .L36 2015 พร้อมให้บริการ
Langman's medical embryology. Sadler, T. W. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS604 .L36 2010 พร้อมให้บริการ
Langman's medical embryology. Sadler, Thomas W. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS604 .L36 2006 พร้อมให้บริการ
Langman's medical embryology. Langman, Jan, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS604 .L36 2000 C. 1 พร้อมให้บริการ
Marks' basic medical biochemistry : a clinical approach / a clinical approach / Lieberman, Michael, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QU4 .M346 2013 ยืมออก 08/02/2022
Marks' basic medical biochemistry : a clinical approach / Lieberman, Michael, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QU4 .M346 2009 ยืมออก 31/08/2022
Basic & clinical pharmacology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .B38 2012 พร้อมให้บริการ มี E-book 14th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessPharmacy
Basic & clinical pharmacology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .B38 2009 ยืมออก 31/08/2022 มี E-book 14th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessPharmacy
Basic & clinical pharmacology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .B38 2007 C. 1 พร้อมให้บริการ มี E-book 14th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessPharmacy
Basic & clinical pharmacology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .B38 2004 C. 1 พร้อมให้บริการ มี E-book 14th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessPharmacy
Basic & clinical pharmacology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .B38 2001 C. 1 พร้อมให้บริการ มี E-book 14th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessPharmacy
Goodman & Gilman's the pharmacological basis of therapeutics / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .G66 2011 พร้อมให้บริการ มี E-book 13th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessPharmacy
Goodman & Gilman's the pharmacological basis of therapeutics / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .G66 2006 พร้อมให้บริการ มี E-book 13th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessPharmacy
Goodman & Gilman's the pharmacological basis of therapeutics. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .G66 2001 พร้อมให้บริการ มี E-book 13th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessPharmacy
Marks' basic medical biochemistry : a clinical approach / Lieberman, Michael, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QU4 .M346 2018 พร้อมให้บริการ
Principles of medical biochemistry / Meisenberg, Gerhard. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QU34 .M457 2012 ยืมออก 03/02/2022 มี E-book 4th ed./2017 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Principles of medical biochemistry / Meisenberg, Gerhard. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QU34 .M457 2006 ยืมออก 31/08/2022 มี E-book 4th ed./2017 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Concepts in biochemistry / Boyer, Rodney F. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QD415 .B69 2006 พร้อมให้บริการ
Molecular biology of the cell / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QH581.2 .M65 2015 พร้อมให้บริการ
Molecular biology of the cell / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QH581.2 .M65 2008 V. 1 พร้อมให้บริการ
Medical physiology : principles for clinical medicine / principles for clinical medicine / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT104 .M444 2013 พร้อมให้บริการ
Medical physiology : principles for clinical medicine / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT104 .M444 2009 พร้อมให้บริการ
Berne & Levy principles of physiology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT4 .P75 2006 พร้อมให้บริการ
Robbins and Cotran pathologic basis of disease / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ4 .R62 2015 พร้อมให้บริการ มี E-book 9th ed./2015 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Robbins and Cotran pathologic basis of disease. Robbins, Stanley L. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ4 .R62 2010 พร้อมให้บริการ มี E-book 9th ed./2015 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Robbins and Cotran pathologic basis of disease. Robbins, Stanley Leonard, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ4 .R62 2005 C. 1 พร้อมให้บริการ มี E-book 9th ed./2015 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
พลังงานทางชีวเคมีการแพทย์ / นุชสิริ เลิศวุฒิโสภณ. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QU4 .น755 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
ชีวเคมีระดับเซลล์ = Cellular biochemistry / Cellular biochemistry / จารุณี ควรพิบูลย์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QU4 .จ653 2555 พร้อมให้บริการ
อณูพันธุศาสตร์เบื้องต้น : มหัศจรรย์ของดีเอ็นเอ / ตรีทิพย์ รัตนวรชัย. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QU58.5 .ต466 พร้อมให้บริการ
อณูพันธุศาสตร์เบื้องต้น : มหัศจรรย์ของดีเอ็นเอ / ตรีทิพย์ รัตนวรชัย. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QU58.5 .ต466 2548 พร้อมให้บริการ
Langman's medical embryology / Sadler, T. W. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS604 .L36 2019 ยืมออก 31/08/2022
Medical physiology : principles for clinical medicine / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT104 .M444 2018 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544