หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของพศ. 082

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะแพทยศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: พศ. 082
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Harrison's principles of internal medicine / editors, Anthony S. Fauci ... [et al.]. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB115 .H37 2008 V. 1 C. 1 พร้อมให้บริการ มี E-book 20th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessPharmacy
Harrison's principles of internal medicine / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB115 .H37 2005 V. 1 พร้อมให้บริการ มี E-book 20th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessPharmacy
Harrison's principles of internal medicine. Vol. 1 / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB115 .H37 2012 V. 1 พร้อมให้บริการ มี E-book 20th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessPharmacy
Harrison's principles of internal medicine. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB115 .H37 2012 V. 2 พร้อมให้บริการ มี E-book 20th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessPharmacy
Harrison's principles of internal medicine / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB115 .H37 2001 V. 1 พร้อมให้บริการ มี E-book 20th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessPharmacy
Schwartz's principles of surgery / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WO100 .P74 2010 พร้อมให้บริการ 1. มี E-book 10th ed./2015 ที่ฐานข้อมูล AccessMedicine 2. มี E-book 11th ed./2019 ที่ฐานข้อมูล AccessSurgery
Schwartz's principles of surgery / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WO100 .P74 2005 พร้อมให้บริการ 1. มี E-book 10th ed./2015 ที่ฐานข้อมูล AccessMedicine 2. มี E-book 11th ed./2019 ที่ฐานข้อมูล AccessSurgery
Textbook of disorders and injuries of the musculoskeletal system : an introduction to orthopaedics, fractures and joint injuries, rheumatology, metabolic bone disease and rehabilitation / Salter, Robert Bruce. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WE140 .S258 1999 C. 2 พร้อมให้บริการ
รังสีวินิจฉัย = Diagnostic radiology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WN180 .ร625 พร้อมให้บริการ
Smith's general urology. Smith, Donald Ridgeway, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WJ100 .S62 2000 พร้อมให้บริการ มี E-book 18th ed./2013 ที่ฐานข้อมูล AccessMedicine
คู่มือผ่าตัดเล็ก / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WO192 .ก75 2553 พร้อมให้บริการ
การตรวจร่างกายทางออร์โทปิดิคส์ = Physical examination in orthopaedics / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WE141 .ก64 2549 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
Youmans neurological surgery. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WL368 .N4153 2011 V. 1 พร้อมให้บริการ มี E-book 7th ed./2017 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Youmans neurological surgery. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WL368 .N4153 2011 V. 2 พร้อมให้บริการ มี E-book 7th ed./2017 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Youmans neurological surgery. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WL368 .N4153 2011 V. 3 พร้อมให้บริการ มี E-book 7th ed./2017 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Youmans neurological surgery. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WL368 .N4153 2011 V. 4 พร้อมให้บริการ มี E-book 7th ed./2017 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
รังสีวิทยาพื้นฐาน = Basic radiology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WN250 .ร625 พร้อมให้บริการ
Chest X-ray. วิวัฒนา ถนอมเกียรติ. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WF975 .ว656 2546 ล. 1 พร้อมให้บริการ
Chest X-ray. วิวัฒนา ถนอมเกียรติ. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WF975 .ว656 2553 ล. 2 พร้อมให้บริการ
Chest X-ray. เล่ม 1, พื้นฐานและหลักการวินิจฉัยโรค / วิวัฒนา ถนอมเกียรติ. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WF975 .ว656 2557 ล. 1 พร้อมให้บริการ
การวินิจฉัยโรคจากฟิล์มเอกซเรย์ = Plain film interpretation in clinical practice / สุวัธนา นนทะสุต. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WN180 .ส756 2543 พร้อมให้บริการ
Textbook of family medicine : defining and examining the discipline / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB110 .T488 พร้อมให้บริการ
John Murtagh's general practice / Murtagh, John, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB39 .M878 2007 พร้อมให้บริการ
John Murtagh's general practice / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB39 .M878 2018 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544