หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของพศ. 214

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะแพทยศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: พศ. 214
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Langman's medical embryology / Sadler, T. W. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS604 .L36 2015 พร้อมให้บริการ
Langman's medical embryology. Sadler, T. W. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS604 .L36 2010 พร้อมให้บริการ
Langman's medical embryology. Sadler, Thomas W. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS604 .L36 2006 พร้อมให้บริการ
Langman's medical embryology. Langman, Jan, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS604 .L36 2000 C. 1 พร้อมให้บริการ
Basic & clinical pharmacology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .B38 2012 พร้อมให้บริการ มี E-book 14th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessPharmacy
Basic & clinical pharmacology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .B38 2009 ยืมออก 31/01/2022 มี E-book 14th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessPharmacy
Basic & clinical pharmacology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .B38 2007 C. 1 พร้อมให้บริการ มี E-book 14th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessPharmacy
Basic & clinical pharmacology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .B38 2004 C. 1 พร้อมให้บริการ มี E-book 14th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessPharmacy
Basic & clinical pharmacology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .B38 2001 C. 1 พร้อมให้บริการ มี E-book 14th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessPharmacy
Goodman & Gilman's the pharmacological basis of therapeutics / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .G66 2011 พร้อมให้บริการ มี E-book 13th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessPharmacy
Goodman & Gilman's the pharmacological basis of therapeutics / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .G66 2006 พร้อมให้บริการ มี E-book 13th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessPharmacy
Goodman & Gilman's the pharmacological basis of therapeutics. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .G66 2001 พร้อมให้บริการ มี E-book 13th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessPharmacy
Guyton and Hall textbook of medical physiology / Hall, John E. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT104 .G89 2011 ยืมออก 21/02/2022 มี E-book 13th ed./2016 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Textbook of medical physiology / Guyton, Arthur C., Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT104 .G89 2006 ยืมออก 31/08/2022 มี E-book 13th ed./2016 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Textbook of medical physiology / Guyton, Arthur C., Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT104 .G89 2000 C. 1 พร้อมให้บริการ มี E-book 13th ed./2016 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
The developing human : clinically oriented embryology / clinically oriented embryology / Moore, Keith L. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS604 .M66 2013 ยืมออก 31/08/2022 มี E-book 11th ed./2020 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
The developing human : clinically oriented embryology / Moore, Keith L. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS604 .M66 2003 พร้อมให้บริการ มี E-book 11th ed./2020 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
The developing human : clinically oriented embryology / clinically oriented embryology / มัวร์, คีต แอล. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS604 .ม654 ฉ. 1 ยืมออก 31/08/2022 มี E-book 11th ed./2020 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Pathophysiology of disease : an introduction to clinical medicine / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ140 .P388 2006 พร้อมให้บริการ มี E-book 8th ed./2019 ที่ฐานข้อมูล AccessMedicine
Pathophysiology of disease : an introduction to clinical medicine / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ140 .P388 2003 พร้อมให้บริการ มี E-book 8th ed./2019 ที่ฐานข้อมูล AccessMedicine
Robbins and Cotran pathologic basis of disease / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ4 .R62 2015 พร้อมให้บริการ มี E-book 9th ed./2015 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Robbins and Cotran pathologic basis of disease. Robbins, Stanley L. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ4 .R62 2010 พร้อมให้บริการ มี E-book 9th ed./2015 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Robbins and Cotran pathologic basis of disease. Robbins, Stanley Leonard, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ4 .R62 2005 C. 1 พร้อมให้บริการ มี E-book 9th ed./2015 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Modern nutrition in health and disease / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB400 .M63 2006 พร้อมให้บริการ
Modern nutrition in health and disease / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB400 .M63 2014 พร้อมให้บริการ
การประเมินภาวะโภชนาการ = [Nutritional assessment] / จินตนา สุวิทวัส. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QU146.1 .จ633 2561 พร้อมให้บริการ
การประเมินภาวะโภชนาการ = Nutritional assessment / นุชสิริ เลิศวุฒิโสภณ. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QU146.1 .น725 2554 พร้อมให้บริการ
Gray's anatomy for students / Drake, Richard L., Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS4 .D735 2010 พร้อมให้บริการ มี E-book 4th ed./2020 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Gray's anatomy for students / Drake, Richard L., Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS4 .D735 C. 1 พร้อมให้บริการ มี E-book 4th ed./2020 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Clinical anatomy by regions / Snell, Richard S. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS4 .S63 2008 พร้อมให้บริการ
Clinical anatomy / Snell, Richard S. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS4 .S63 2004 พร้อมให้บริการ
Biochemistry / Berg, Jeremy Mark. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QU4 .S75 2007 พร้อมให้บริการ
Biochemistry / Berg, Jeremy Mark. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QU4 .S75 2002 พร้อมให้บริการ
Color textbook of histology / Gartner, Leslie P., Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS517 .G375 2007 C. 1 พร้อมให้บริการ
Color textbook of histology / Gartner, Leslie P., Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS517 .G375 2001 พร้อมให้บริการ
General and systematic pathology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ4 .G46 2010 พร้อมให้บริการ
General and systematic pathology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ4 .G46 2004 C. 1 พร้อมให้บริการ
Bailey & Love's short practice of surgery. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WO100 .B355 2004 พร้อมให้บริการ
Bailey & Love's short practice of surgery. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WO100 .B355 2000 C. 1 พร้อมให้บริการ
Langman's medical embryology / Sadler, T. W. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS604 .L36 2019 ยืมออก 31/08/2022
Biochemistry / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QU4 .S75 2019 พร้อมให้บริการ
Snell's clinical anatomy by regions / Wineski, Lawrence E. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS4 .S63 2019 ยืมออก 21/02/2022
Bailey & Love's short practice of surgery / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WO100 .B355 2018 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544