หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของEC 612 (เศรษฐศาสตร์มหภาค)

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะเศรษฐศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: EC 612
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • อนันต์ ภาวสุทธิไพศิฐ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Introduction to modern economic growth / Acemoglu, Daron. Reserve Book (7 Days) Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Circulation Counter
Reserve Books HD75 .A246 V. 1 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544