หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของPP 440

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสหเวชศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: PP 440
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Sports medicine and rehabilitation : a sport-specific approach / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT260 .S662 ยืมออก 31/01/2022
Sports medicine and rehabilitation : a sport-specific approach / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT260 .S662 2009 พร้อมให้บริการ
Sports injury management / Anderson, Marcia K. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT260 .A634 v.1 พร้อมให้บริการ ราคาเป็นชุด
Sports injury management / Anderson, Marcia K. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT260 .A634 2000 พร้อมให้บริการ
Sports physiotherapy : applied science and practice / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT260 .S6645 พร้อมให้บริการ
Sports injuries : diagnosis and management / Garrick, James G. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT260 .G375 1999 พร้อมให้บริการ
Sports injuries : diagnosis and management / Norris, Christopher M. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT261 .N677 2004 ยืมออก 31/01/2022
Rehabilitation techniques for sports medicine and athletic training / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT261 .R443 2004 V. 1 ยืมออก 31/01/2022
Rehabilitation techniques for sports medicine and athletic traIning / Prentice, William E. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books MED QT 2011 635576 ยืมออก 31/01/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544