หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของPP 342

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสหเวชศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: PP 342
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Pathophysiology of disease : an introduction to clinical medicine / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ140 .P388 2006 พร้อมให้บริการ มี E-book 8th ed./2019 ที่ฐานข้อมูล AccessMedicine
Pathophysiology of disease : an introduction to clinical medicine / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ140 .P388 2003 พร้อมให้บริการ มี E-book 8th ed./2019 ที่ฐานข้อมูล AccessMedicine
Essentials of pathophysiology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books MED QZ 2015 647099 ยืมออก 31/01/2022
Essentials of pathophysiology : concepts of altered health states / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ4 .E874 2011 ยืมออก 31/01/2022
Essentials of pathophysiology : concepts of altered health states / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ4 .E874 2007 ยืมออก 31/01/2022
Essentials of pathophysiology : concepts of altered health states / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ4 .E874 พร้อมให้บริการ
Kumar & Clark's clinical medicine / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB100 .C54 2009 Lost มี E-book 9th ed./2017 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Kumar & Clark clinical medicine / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB100 .C54 2005 พร้อมให้บริการ มี E-book 9th ed./2017 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Respiratory physiology : a clinical approach / Schwartzstein, Richard M. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WF102 .S393 พร้อมให้บริการ
ACSM's guidelines for exercise testing and prescription / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WE103 .A283 2014 พร้อมให้บริการ
ACSM's guidelines for exercise testing and prescription / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WE103 .A283 2006 ยืมออก 31/08/2022
ACSM's guidelines for exercise testing and prescription / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WE103 .A283 1995 พร้อมให้บริการ
ACSM's guidelines for exercise testing and prescription / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WE103 .A283 2018 ยืมออก 31/08/2022
Cardiopulmonary rehabilitation : basic theory and application / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WG200 .C374 1998 พร้อมให้บริการ
Physiotherapy for respiratory and cardiac problems : adults and paediatrics / adults and paediatrics / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WF145 .P497 2002 พร้อมให้บริการ
Principles of exercise testing & interpretation : including pathophysiology and clinical application / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WG141.5.F9 P957 1999 พร้อมให้บริการ
Principles of exercise testing and interpretation : including pathophysiology and clinical applications / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WG141.5.F9 P957 2005 พร้อมให้บริการ
Heart physiology : from cell to circulation / Opie, Lionel H. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WG202 .O65 2004 พร้อมให้บริการ
Differential diagnosis for physical therapists : screening for referral / Goodman, Catherine Cavallaro. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB460 .G663 2013 พร้อมให้บริการ
Principles and practice of cardiopulmonary physical therapy / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WF145 .P756 1996 V. 1 พร้อมให้บริการ ชุดละ
Respiratory physiology : the essentials / West, John Burnard, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WF102 .W47 2000 พร้อมให้บริการ
West's respiratory physiology : the essentials / West, John B. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WF102 .W47 2016 พร้อมให้บริการ
Differential diagnosis for physical therapists : screening for referral / Goodman, Catherine Cavallaro. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB460 .G663 2018 พร้อมให้บริการ
ตำราพื้นฐานศัลยศาสตร์ทรวงอก = Fundamentals of general thoracic surgery / Fundamentals of general thoracic surgery / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WF980 .ต646 พร้อมให้บริการ
Essentials of cardiopulmonary physical therapy. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WG166 .E875 2011 พร้อมให้บริการ
Essentials of cardiopulmonary physical therapy / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WG166 .E875 2017 ยืมออก 31/08/2022
Cardiovascular and pulmonary physical therapy : a clinical manual / a clinical manual / Watchie, Joanne. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WG39 .W383 2010 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544