หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของEE 460 (Thai Economy)

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะเศรษฐศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: EE 460
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ภาณุพงศ์ นิธิประภา
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Macroeconomic policy for emerging markets : lessons from Thailand / lessons from Thailand / Bhanupong Nidhiprabha, Reserve Book (7 Days) Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Circulation Counter
Reserve Books HB172.5 .B556 2019 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544