หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของพย. 391

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพยาบาลศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: พย. 391
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ตำราอายุรศาสตร์ : โรคตามระบบ / โรคตามระบบ / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB115 .ต644 ล. 1 พร้อมให้บริการ
Alexander's nursing practice / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .N8776 2011 พร้อมให้บริการ
Integrative medicine / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books MED WB 2012 631673 ยืมออก 31/08/2022 มี E-book 4th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Integrative medicine / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB890 .I574 2007 ยืมออก 31/08/2022 มี E-book 4th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Integrative medicine / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB890 .I574 ยืมออก 31/08/2022 มี E-book 4th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Brunner & Suddarth's textbook of medical-surgical nursing / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY150 .B786 2018 ยืมออก 31/08/2022
Brunner & Suddarth's textbook of medical-surgical nursing / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY150 .B786 2014 พร้อมให้บริการ
Greenfield's surgery : scientific principles & practice / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WO100 .S87 2017 พร้อมให้บริการ
Greenfield's surgery : scientific principles and practice / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WO100 .S87 2011 พร้อมให้บริการ
Greenfield's surgery : scientific principles and practice / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WO100 .S87 2006 พร้อมให้บริการ
Medical-surgical nursing : assessment and management of clinical problems / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .M4287 2017 ยืมออก 31/08/2022
Medical-surgical nursing : assessment and management of clinical problems / assessment and management of clinical problems / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .M4287 2014 ยืมออก 31/08/2022
Medical-surgical nursing : assessment and management of clinical problems. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .M4287 2011 V. 1 พร้อมให้บริการ
Medical-surgical nursing : assessment and management of clinical problems. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .M4287 2011 V. 2 พร้อมให้บริการ
ยาและโรคติดเชื้อ : การประชุมวิชาการ 20 ปีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WC100 .ย644 2550 พร้อมให้บริการ
จิตวิญญาณ : มิติหนึ่งของการพยาบาล / ทัศนีย์ ทองประทีป. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .ท653 2552 พร้อมให้บริการ
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY150 .ก592 ล. 1 พร้อมให้บริการ
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ. 2 =[Adult and geriatic nursing care. 2] / พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY152 .พ654 2555 ล. 2 พร้อมให้บริการ
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ. 2 / พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY152 .พ654 2550 ล. 2 ยืมออก 16/02/2022
Clinical practice guideline 2011. เล่ม 2 / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB115 .ค463 2554 ล. 2 พร้อมให้บริการ
ข้อควรระวังทางกฎหมายของพยาบาล / มานิตย์ จุมปา. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books KPT3105 .ม643 2553 พร้อมให้บริการ
ข้อควรระวังทางกฎหมายของพยาบาล / มานิตย์ จุมปา. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books KPT3105 .ม643 2555 พร้อมให้บริการ
ข้อควรระวังทางกฎหมายของพยาบาล / มานิตย์ จุมปา. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books KPT3105 .ม643 พร้อมให้บริการ
เอชไอวีและพยาธิกำเนิดโรคเอดส์ = HIV and the pathogenesis of AIDS / HIV and the pathogenesis of AIDS / เลวี, เจย์ เอ. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WC503.3 .ล756 2555 พร้อมให้บริการ
แนวทางการวางแผนการพยาบาลผู้ป่วยทางอายุรกรรม. Planning guides for medical nursing. Planning guides for medical nursing. เล่ม 1 = 1 / วารุณี มีเจริญ. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB115 .ว586 2552 ล. 1 ยืมออก 23/02/2022
มิติใหม่ในการใช้ยาในโรคติดเชื้อ : การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ [ครั้งที่ 8 วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้อง Convention Hall ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์] / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WC100 .ก627 2553 พร้อมให้บริการ
Complications in surgery and trauma / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WO181 .C657 2014 พร้อมให้บริการ
Complications in surgery and trauma / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WO181 .C657 พร้อมให้บริการ
Manual of medical therapeutics / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB300 .ม833 2553 พร้อมให้บริการ
Manual of medical diagnosis / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB141 .ม834 2552 พร้อมให้บริการ
Clinical practice guideline 2010. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB115 .ค463 2553 ล. 1 พร้อมให้บริการ
การพยาบาลทางอายุรศาสตร์. เล่ม 3 / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY150 .ก58 2543 ล. 3 พร้อมให้บริการ
การพยาบาลทางอายุรศาสตร์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY150 .ก58 2543 ล. 4 พร้อมให้บริการ
การพยาบาลทางศัลยศาสตร์. เล่ม 3 / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY161 .ก64 2543 ล. 3 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
การพยาบาลทางศัลยศาสตร์. เล่ม 4 / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY161 .ก64 2559 ล. 4 ยืมออก 25/02/2022
การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการพยาบาล / ชวนพิศ วงศ์สามัญ. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QY25 .ช533 2559 พร้อมให้บริการ
การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการพยาบาล / ชวนพิศ วงศ์สามัญ. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QY25 .ช533 2555 พร้อมให้บริการ
การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการพยาบาล / ชวนพิศ วงศ์สามัญ. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QY25 .ช533 2553 พร้อมให้บริการ
จิตวิญญาณ : มิติหนึ่งของการพยาบาล = Spirituality : a dimension of nursing / ทัศนีย์ ทองประทีป. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .ท653 Withdraw Processing
Surgical endoscopy : complication of GI endoscopy / complication of GI endoscopy / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WI141 .ซ754 2554 พร้อมให้บริการ
Frontier in wound care / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WO700 .ฟ453 2554 พร้อมให้บริการ
เภสัชวิทยา. Pharmacology. พยงค์ เทพอักษร. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .ภ744 2554 ล. 1 พร้อมให้บริการ
เภสัชวิทยา. Pharmacology. Pharmacology. เล่ม 2 = II / พยงค์ เทพอักษร. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .ภ744 2553 ล. 2 ยืมออก 22/02/2022
การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง : การป้องกันและการดูแลผู้ป่วย = Oncology nursing : prevention and caring / การป้องกันและการดูแลผู้ป่วย = Oncology nursing : prevention and caring / พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ200 .พ615 2553 ยืมออก 09/02/2022
การพยาบาลผู้ที่มารับการผ่าตัด = Perioperative nursing / Perioperative nursing / เรณู อาจสาลี. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY162 .ร736 2553 พร้อมให้บริการ
คู่มือการวินิจฉัยการพยาบาล 1995-1996 / กอร์ดอน, มาร์จอรี. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .ก543 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
ตำราเภสัช / สมพร ช้างเผือก. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB50.JT3 ส4332 พร้อมให้บริการ
Clinical practice in gastroenterology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WI140 .ค463 2555 พร้อมให้บริการ
Clinical practice in gastroenterology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WI140 .ค463 2553 พร้อมให้บริการ
Clinical practice in gastroenterology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WI140 .ค463 2557 พร้อมให้บริการ
เลือดออกในทางเดินอาหาร = Gastrointestinal bleeding / Gastrointestinal bleeding / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WI100 .ล835 2553 พร้อมให้บริการ
หลักและแนวปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล = Prevention of nosocomial infections : principles and guidelines / อะเคื้อ อุณหเลขกะ. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WX167 .อ629 2554 พร้อมให้บริการ
ตำราระบาดวิทยาและมาตรการควบคุมของเชื้อจุลชีพดื้อยาในโรงพยาบาล = Epidemiology and control of nosocomial drug-resistant microorganisms / อนุชา อภิสารธนรักษ์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QW45 .อ372 2554 พร้อมให้บริการ
การวินิจฉัยการพยาบาล / วิพร เสนารักษ์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .ว634 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
การวินิจฉัยการพยาบาล / วิพร เสนารักษ์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .ว634 2552 พร้อมให้บริการ
การวินิจฉัยการพยาบาล / วิพร เสนารักษ์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .ว634 2555 พร้อมให้บริการ
Manual of medical investigations / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB141 .ม837 2555 พร้อมให้บริการ
ตำราศัลยศาสตร์คลินิก. 1 / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WO100 .ต643 2553 ล. 1 พร้อมให้บริการ
เภสัชวิทยา. สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .ภ7427 2554 ล. 1 พร้อมให้บริการ
เภสัชวิทยา. สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ / สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ / เล่ม 1 : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .ภ7427 2559 ล. 1 ยืมออก 22/02/2022
การพยาบาลทางอายุรศาสตร์. เล่ม 3 / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY150 .ก58 2540 ล. 3 ยืมออก 16/02/2022
การพยาบาลทางอายุรศาสตร์. เล่ม 4 / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY150 .ก58 2552 ล. 4 ยืมออก 16/02/2022
การพยาบาลทางศัลยศาสตร์. เล่ม 3 / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY161 .ก64 2546 ล. 3 ยืมออก 25/02/2022
การพยาบาลผู้สูงอายุ / อรวรรณ แผนคง. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY152 .อ454 2554 พร้อมให้บริการ
เนื้องอกและมะเร็งของรยางค์ผิวหนัง : หลักในการวินิจฉัยอย่างเข้าใจง่าย = Cutaneous adnexal neoplasms : diagnostic approach by simplicity and understanding / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ200 .น825 2553 พร้อมให้บริการ
ผลของโปรแกรมการเดินต่ออาการเหนี่อยล้าในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด = The effect of walking exercise program on fatigue in cancer patients receiving chemotherapy : รายงานวิจัย / จิณพิชญ์ชา มะมม. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ266 .จ633 2553 พร้อมให้บริการ
การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการพยาบาล / ชวนพิศ วงศ์สามัญ. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QY25 .ช533 2545 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย : ตามมุมมองศาสนาคริสต์คาทอลิก = [Palliative care : a Christian perspective] / สุภาพร ดาวดี. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB310 .ส746 2553 พร้อมให้บริการ
Manual of gastroenterology : diagnosis and therapy / Avunduk, Canan. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WI39 .E278 2008 พร้อมให้บริการ
Sleisenger & Fordtran's gastrointestinal and liver disease : pathophysiology, diagnosis, management / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WI100 .G36 2006 V. 1 พร้อมให้บริการ มี E-book 10th ed./2016 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Sleisenger and Fordtran's gastrointestinal and liver disease : pathophysiology, diagnosis, management. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WI100 .G36 2010 V. 2 พร้อมให้บริการ มี E-book 10th ed./2016 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Sleisenger and Fordtran's gastrointestinal and liver disease : pathophysiology, diagnosis, management. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WI100 .G36 2010 V. 1 พร้อมให้บริการ มี E-book 10th ed./2016 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Mastery of surgery / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WO100 .M37 2007 V. 1 พร้อมให้บริการ
Clinical surgery / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WO500 .C558 2005 C. 1 พร้อมให้บริการ
Hepatology : principles and practice : history, morphology, biochemistry, diagnostics, clinic, therapy / Kuntz, Erwin, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WI700 .K857 2006 พร้อมให้บริการ
Evidence-based gastroenterology and hepatology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WI140 .E953 2010 พร้อมให้บริการ
Atlas of clinical gastrointestinal endoscopy / Wilcox, C. Mel. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WI17 .W553 2007 ยืมออก 31/08/2022 มี E-book 3rd ed./2012 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Textbook of gastroenterology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WI100 .T49 2009 V. 1 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544