หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของพศ. 501

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะแพทยศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: พศ. 501
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Cummings otolaryngology head & neck surgery. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WV168 .O86 2010 V. 1 พร้อมให้บริการ มี E-book 7th ed./2021 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Cummings otolaryngology head & neck surgery. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WV168 .O86 2010 V. 2 พร้อมให้บริการ มี E-book 7th ed./2021 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Cummings otolaryngology head & neck surgery. Volume three / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WV168 .O86 2010 V. 3 พร้อมให้บริการ มี E-book 7th ed./2021 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Rockwood and Wilkins' fractures in children / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WE175 .R632 2015 พร้อมให้บริการ
Orthopedic physical assessment / Magee, David J. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WE168 .M34 2002 พร้อมให้บริการ มี E-book 6th ed./2014 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Anesthesia / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WO200 .A54 1994 V.1 พร้อมให้บริการ มี E-book 9th ed./2020 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Rockwood and Green's fractures in adults. Volume 1 / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WE175 .R63 2015 V. 1 พร้อมให้บริการ
Rockwood and Green's fractures in adults. Volume 2 / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WE175 .R63 2015 V. 2 พร้อมให้บริการ
ตำราจักษุวิทยา / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WW100 .ต643 2555 ยืมออก 31/08/2022
ตำราจักษุวิทยา / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WW100 .ต646 2550 พร้อมให้บริการ
ตำราจักษุวิทยา / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WW100 .ต646 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
ตำราปฏิบัติการและหัตถการทางจักษุวิทยา / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WW100 .ต648 2550 พร้อมให้บริการ
ตำราปฏิบัติการและหัตถการทางจักษุวิทยา / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WW100 .ต648 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
คู่มือเวชศาสตร์ฟื้นฟู / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB460 .ค74 พร้อมให้บริการ
จักษุวิทยาสำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WW100 .จ623 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
ตำราแนวทางจักษุวิทยาสำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป = Eye care for GP. / Eye care for GP. / ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WW100 .ศ623 2552 พร้อมให้บริการ
แนวทางจักษุวิทยาสำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป = [Eye care for GP.] / [Eye care for GP.] / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WW100 .จ623 2552 พร้อมให้บริการ
พื้นฐานวิชากระดูกหัก-ข้อเคลื่อนหลุด = Basic knowledge in fractures & dislocations / วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WE175 .ว64 2532 ฉ.3 พร้อมให้บริการ
การตรวจกายภาพทางฮอร์โธปิดิคส์ / เจริญ โชติกวณิชย์, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WE141 .จ74 2535 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
Ballenger's otorhinolaryngology : head and neck surgery / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WV100 .D57 2009 พร้อมให้บริการ
Textbook of anaesthesia / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WO200 .T44 1996 พร้อมให้บริการ มี E-book 7th ed./2019 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Clinical anesthesia / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WO200 .C55 2006 พร้อมให้บริการ
Basics of anesthesia / Stoelting, Robert K. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WO200 .S76 1994 พร้อมให้บริการ มี E-book 7th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Clinical ophthalmology : a systematic approach / Kanski, Jack J. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WW140 .K36 1999 พร้อมให้บริการ มี E-book 8th ed./2016 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Otolaryngology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WV100 .O864 1991 V.1 พร้อมให้บริการ
Clinical anaesthesia / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WO200 .C536 พร้อมให้บริการ
Principles of anesthesiology : general and regional anesthesia / Collins, Vincent Joseph, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WO200 .C65 1993 V.2 พร้อมให้บริการ
Complications in anesthesiology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WO245 .C665 1996 พร้อมให้บริการ
Principles and practice of anesthesiology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WO200 .P75 1998 V. 1 พร้อมให้บริการ ราคาเป็นชุด
Clinical anesthesiology. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WO200 .C54 2002 พร้อมให้บริการ มี E-book 6th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessMedicine
Essence of anesthesia practice / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WO39 .E884 2011 พร้อมให้บริการ มี E-book 4th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Outline of orthopaedics / Adams, John Crawford, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WE168 .A32 2001 พร้อมให้บริการ
Adams's outline of orthopaedics / Hamblen, David L. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WE168 .A32 2010 พร้อมให้บริการ
Complications in anesthesia / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WO245 .C664 พร้อมให้บริการ มี E-book 3rd ed./2018 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Ethics in anaesthesia and intensive care / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WO221 .E845 พร้อมให้บริการ
Essential anesthesia : from science to practice / Euliano, Tammy Y., Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WO200 .E955 พร้อมให้บริการ
Medical ethics and law : the core curriculum / Hope, Ronald Anthony, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books W50 .H674 พร้อมให้บริการ
Evidence-based resource in anaesthesia and analgesia / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WO200 .E956 2003 พร้อมให้บริการ
Yao & Artusio's anesthesiology : problem-oriented patient management / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WO218.2 .Y3615 2008 พร้อมให้บริการ
Yao & Artusio's anesthesiology : problem-oriented patient management / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WO218.2 .Y3615 2016 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544